Dagens tal er fortsat fine – og procentuelt er tallet i dag 9.65%. Fortsat INTET tegn på en bragende corona-epidemi. Antallet af døde er også faldende pr dag  – og det samme gælder for indlagte, hvor tallet også falder. Kort sagt MEGET beroligende.

Jeg har i hele forløbet stædigt holdt fast i, at intet tydede på at vi var på vej ind i en bragende corona-epidemi. Det gør jeg fortsat – og heldigvis synes alle at have forstået budskabet. Selv regeringen har nu også forstået, at intet tyder på en sådan bragende epidemi lige foran os.

Jeg er rystet over, at regeringen på så sparsomt et grundlag vælger at holde landet lukket fortsat. Der er INGEN lægefaglig dokumentation herfor. Jeg bemærker, at man henviser til en “matematisk model” – det giver ingen mening. For selvsamme skal jo have variable – og sådanne variable er fx foråret. Vi kan egentlig nøjes med at følge tallene – som vi har lige for snuden af os – herunder den viden vi nu har om smitteveje, asymptomatiske tilfælde, sæsonvariation osv. Alt sammen med en meget klar linie – nemlig at der fortsat IKKE er nogen evidens for at holde landet lukket og påføre landet så massive tab. På hele linien. Sikke en katastrofe for alle – ikke mindst alvorligt syge, børnene, virksomhederne for slet ikke at tale om kulturlivet.

Det glæder mig – at oppositionen langt om længe er vågnet op og har erkendt, at grundlaget er meget meget spinkelt. Det var spinkelt da landet blive lukket og det er blevet endnu mere spinkelt (da vi nu alle kan se der IKKE er en bragende coronaepidemi på den korte bane) til at holde landet lukket. Vågn nu op derude!

Proportioner tak – i samme periode som der er død 201 MED corona (rigtig mange var alvorligt syge i forvejen) – så er der død 6000! herhjemme. Husk lige det tal. I influenzaepidemien 17/18 døde der 2822. Jeg så at man fra Gentofte Hospital netop fortalte, at presset var betydeligt mindre end under store influenzaepidemier – og at 2 ud af 6 corona-afsnit bliver brugt. Proportioner tak.

Regeringen kan uden problemer lukke landet op – og skulle det MOD FORVENTNING vise sig, at der kom en bragende epidemi – ved vi så nu, at landet kan lukkes omgående. Men det er helt ude af proportioner dels at have haft landet lukke allerede så længe – og endnu mere at lade det forblive lukket.

Det er en stor lettelse af andre partier nu efterspørger den lægefaglige dokumentationen for at holde landet lukket. Den er der nemlig ikke!