Vi ved, at coronahysteriet lanceret af regeringen har kostet liv. Ganske enkelt fordi, at fx kræftsyge IKKE kom tids nok i udredning, diagnostik og behandling. Spørgsmålet er bare hvor mange.

Et nyt studie bragt i denne uges BMJ viser, at selv 4 ugers forsinket behandling øger dødeligheden – og derefter tiltager dødeligheden i takt med forsinket behandling. Forsinket behandling kan handle om mange forhold, ikke mindst forsinket diagnostik. Og netop forsinket diagnostik var tilfældet i foråret for mange kræftpatienter – og er det nok til en vis grad fortsat. Ganske enkelt fordi nedlukningen skubbede dem bagest i køen – i lang tid handlede ALT om et coronamonster, som IKKE var til stede. Kun i regeringens og pressens hoveder. Men det gjorde, at de praktiserende lægers venteværelser var tomme og kræftsyge troede fejlagtigt, at de skulle holde sig hjemme. Ingen turde røre sig ud af hjemmet og ingen turde tænke på andet end corona-spøgelset. Og dem af os som turde – vi blev ignoreret.

Sådanne data over forsinket diagnostik og behandling er desværre ikke helt lette at få fat i, men kan selvfølgelig findes frem via den sundhedsstatistik som ikke mindst Sundhedsstyrelsen tilvejebringer. Det kræver dog lidt nærmere granskning. Men at det er tilfældet ved vi, for vi ved, at rigtig mange afdelinger, herunder neurologiske afdelinger, hjerteafdelinger og kræftafdelinger manglede patienter i foråret. Ikke fordi de ikke var der, men fordi de ikke blev henvist. Alene henvisninger af hjertesyge blev halveret.

Nedenfor ser du link til undersøgelsen, hvor forskerne granskede 34 studier, hvori indgik i alt over 1 million patienter. Undersøgelsen omhandler flere kræftformer, herunder forskellige behandlinger som operationer, stråling og kemoterapi. Det er skræmmende læsning taget i betragtning, at det for en del af danske kræftpatienter drejer sig om mere end fire ugers forsinkelse – for nogle flere måneders forsinkelse.

Det studie omhandler kræftpatienter – men øget dødelighed ved forsinket diagnostik og behandling må også forventes at være til stede ved fx hjertekarsygdom.

Der er INGEN undskyldning – og pilen peger IKKE på corona som sådan, men regeringens fuldstændige faktaresistens og ageren ud fra politisk ønske om magt bistået af mavefornemmelser. Det er uhyggeligt – ikke mindst taget de involverede patienter og familier i betragtning. Det er så umådelig trist.

Link til undersøgelsen: