Der gik ildebrand i Fritidshjemmet Liffens tur til Lalandia, da nogle forældre (et mindretal) klagede over turen. Men ikke nok med det – pressen skulle også lige ind over. Sådan lige for at give Fritidshjemmet Liffen et gok et nødden. Hurra for det. Eller shame on you! Nok mest det sidste.

Børn har RET til fritidsliv – har RET til at være børn. Selv med COVID19 og andre smitsomme sygdomme som en del af vores liv.

Der findes INGEN lægefaglig dokumentation for, at en tur til Lalandia ville øge børnenes smitterisiko – sammenlignet med deres sædvanlige liv i skolen, fritidshjemmet, sportsklubben osv. Det er en eller anden naiv forestilling – som ikke har hold i nogen forskning. Udover at børn herudover hverken får sværere symptomer ej heller har en særlig smitsom adfærd eller smitter i større stil.

Jeg har ondt af børnene.  Rigtig ondt af børnene. Også af personalet i Liffen – som jo har gjort sig umage. Forsøgt at give børnene en dejlig tur til Lalandia – lige indtil nogle enkelte forældre tænkte, at det var en kærkommen anledning til at lave “breaking news” på børnenes bekostning. Jeg mener det er en tilsidesættelse af børns rettigheder og jeg har svært ved at se noget objektivt rationale for en sådan aflysning. Udover at jeg selvfølgelig forstår, at personalet lader sig påvirke af en shitstorm.

Jeg håber, at børnene på Liffen Fritidshjem snart får lov til at komme på en herlig tur til Lalandia – og at forældrene bakker dem og turen op. Og er der tvivl – så start lige med at foretage en demokratisk rundspørge – fremfor at overlade det til enkelte højtråbende forældre AKA Coronapolitiet.

Skal vi så lige se på dagens tal – ja – se på kurven og hvor fredelig den er. Vi ligger stadig omkring 1% af de testede som er positive – og reelt kan man jo spørge sig selv, om COVID19  overhovedet hører til under Epidemiloven? Taget dens liden alvor i betragtning vil jeg sige nej!