Når man læser Sundhedsstyrelsens vejledning til Covid19-testningen skriver de, at risikoen for falsk positive test – altså at en test giver positivt svar UDEN at patienten er syg er under 1 % (over 99% specificitet). Nogle steder fremgår det, at dette tal kan være cirka 0,25. I hvertfald IKKE 100%.

Lad os antage, at den er på 0,25% – det forklarer præcist tallene de sidste mange uger – hvor tallet for positive testede netop har ligget omkring 0,3 – plus minus! Kort sagt en meget stor andel af fx dagens 39 ud af 13169 er højst sandsynligt falsk positive. Altså tests som viser sig at være positive UDEN at patienten reelt har Covid19! Hvis man bruger Sundhedsstyrelsens anvisning.

Omvendt er der OGSÅ falsk negative – og spørgsmålet er hvor mange.

Men det undrer mig, at der nu i flere uger har været cirka 0,30% positive dagligt – lidt flere og lidt færre.

Taget i betragtning af at der som sagt er falsk positive svar – og tallet er så umådeligt lavt, giver det ikke mening med testning længere. Usikkerheden er alt for stor – og antallet af testede positivt for Covid18 ubetydeligt lille. Plus en stor del af de positivt testede meget vel er falsk positive.

Spørgsmålet til regeringen må da også retmæssigt være: Hvor lavt skal antal dagligt positivt testede før man ophører med den massive testning og det store ressourcespild?