Suk – det bliver reelt mere og mere grufuldt at være vidne til. På den ene side er det selvfølgelig personligt en stor trøst, at Sundhedsstyrelsen og jeg har været enige fra starten. Så langt så godt. Men det er selvfølgelig for landet en massiv katastrofe, at Mette Fredriksen og regeringen åbenlyst sad anbefalingerne overhøring.

En aktindsigt som BT har fremskaffet viser nemlig, at Søren Brostrøm 7 timer før Mette Frederiksen egenhændigt valgte at lukke landet d. 11.3 decideret frarådede at lukke landet. Og det med god ret. Alligevel lukkede hun landet. Og alligevel sagde Mette Frederiksen, at “myndighederne anbefalede nedlukning”. Hvilket nu står tydeligt IKKE at være sandt. Fra NOST ved vi også, at de heller ikke anbefalede nedlukning. En meget alvorlig sag for Mette Frederiksen som efter alt at dømme har løjet over for befolkningen og folketinget. Men endnu værre for landet og den katastrofe, som regeringen førte os ud i.

Jeg er nødt til at opsummere – bare for god ordens skyld – hvad vi lægefagligt så (og siden blev bekræftet i) allerede i starten af marts.

1) Covid19 var en smitsom sygdom – som primært smittede gennem nære relationer. Så et stykke hen ad vejen kunne man argumentere for, at vi IKKE skulle tilbringe endnu mere tid med nære relationer og at det potentielt kunne øge smitten.

2) Vi havde et udbrud af Covid19 – men allerede 11.3 kunne vi se, at udbruddet IKKE udviklede sig dramatisk herhjemme og 15.3 var det tydeligt, at tallene procentuelt var dalende.

3) En epidemi med et sådan forkølelseslignende virus ville IKKE kunne udvikle sig til en massiv epidemi så sent på året. Vi ved fra andre corona-former, at der er sæsonvariation, ligesom der er for de fleste andre lignende virusudbrud. Vores sæson for den type epidemier her i Danmark er omkring slut januar og februar. Men ikke med ´opløb´ hen i  marts. Det er for sent på året. Det viste sig jo også at være tilfældet og den nedadgående procentuelle kurve faldt og faldt. Selv da landet blev åbnet op, fortsatte kurven støt og roligt nedad og det bekræftede jo i sig selv, at nedlukningen INGEN positiv effekt havde haft. Overhovedet.

4) Foråret og sommeren ville være vores ven ifht at undgå større epidemi.

5) Proportionalitetsprincippet gjorde, at man sagtens kunne gøre rigtigt meget for at dæmme op for smitten UDEN at lukke landet og nedlukningen var af mange grunde HELT ude af proportioner.

6) Nedlukningen ville få store menneskelige og økonomiske konsekvenser, og ville have betydning for alvorligt syges behandling og udredning. Det viste sig også at blive sandheden og mere end 35.000 operationer blev aflyst og udskudt. Nok reelt langt, langt flere. Herudover selvfølgelig konkurser, fyringer med al den medfølgende smerte og sociale deroute.

Hvor står vi så nu? Ja for det første er det jo afgørende, at befolkningen og politikerne erkender, at vi blev ført bag lyset. Jeg kan personligt ikke finde et bedre ord. Hasteloven skal ophæves omgående og det bør selvfølgelig få konsekvenser, at vi fik fremlagt en ´sandhed´ som viste sig at være usand.

Hvad så med Covid19 nu. Jamen det er nu flere måneder siden, at niveauet faldt til nuværende. Der testes massivt (uden grund aktuelt) og af de testede er cirka 0,25-0,5% smittet. Tallene er så små, så variationen ikke siger noget. Udover at en del af tallene meget vel er falsk positive – altså personen har IKKE Covid19. For praktiske gøremål er udbruddet overstået og tallene kan meget vel ligge der for altid.

Antallet af indlagte falder fortsat (nu 19), antallet i respirator er 3 (!!) og det samme på intensiv. Kort sagt for praktiske gøremål er udbruddet ovre. Ja – der er nogle som fortsat småsmitter hinanden – OG?? Der er INGEN epidemi og der kommer INGEN epidemi nu. Og husk – størsteparten af de smittede – nemlig cirka 99,5% kommer sig helt uden mén.

Dødeligheden er at sammenligne med når vi har større influenzaudbrud – og dødeligheden rammer primært ældre og i forvejen syge. Det vil sige de dør MED Covid19 – men det er deres grundsygdom, alder osv der reelt slår dem ihjel. Og var det ikke Covid19 ville det være pneumokokker, stafylokokker, MRSA og alt muligt andet skidt.

Skal du være bange? Nej – for Søren da. Lad frygten fare. Ryst den af dig. Det er fint med en god håndhygiejne – af rigtig mange grunde – herunder colibakteriers smitsomme effekt, forkølelsesvira og alt muligt andet skrammel. Det er også fint at motionere, sove godt, gå udenfor i den friske luft osv. Ja svøm i vores skønne hav som jeg ovenfor.

Jeg glæder mig over, at jeg tydeligt mærker på befolkningen, at Covid19-frygten har forladt rigtig mange. I mange måneder gik befolkningen rundt som zombier – eller blev indenfor som zombier uden en eneste selvstændig tanke. Flere og flere vågner op. Heldigvis.

Læg mærke til de få ´eksperter´ som pressen bruger igen og igen og igen. Til hudløshed. Ikke fordi de er de eneste i landet som kan stave til Covid19 – men ganske enkelt fordi de understøtter pressens fortælling. Længere er den desværre ikke.

Skulle man have lyttet til mig  – og Søren Brostrøm – fra starten. JA er det rungende svar.

Jeg får FB-live kl. 13 :-).