Lars Findsen – chef for Forsvarets Efterretningstjeneste – sidder nu på 3. måned fængslet. For hvad?? Nogle avisartikler må vi forstå.

Men jo – Lars Findsen – jeg ser lyset og har set det fra dag 1 af coronakrisen. Nemlig at de fagligt ubegrundede nedlukninger udgjorde (og gør måske fortsat) en meget stor sikkerhedsrisiko for landet. En åben flanke for fremmede magter og ikke mindst terror. Det er vel at betragte som landsskadelig virksomhed? Altså nedlukningerne.

Jeg ved at FE har været optaget af reelle data. Ikke de data som regeringen og myndighederne har misinformeret befolkningen med – og ikke mindst mistolket – men helt reelle data. De reelle tal. De reelle fakta.

Tilbage er hvorfor ingen åbenbart interesserer sig for netop lyset lige foran snuden – nemlig FE´s opfattelse af coronakrisen? Mette Frederiksen og Barbara Berthelsens involvering i fængslingen af Lars Findsen. Deres interesser og aktier heri?

Til pressen vil jeg istemme Lars Findsens kor – se nu for f….lyset! Se den store trussel som nedlukningerne har udgjort overfor landets sikkerhed.

Forstå de alvorlige, sikkerhedsmæssige implikationer heraf. Forstå det kæmpe overgreb på Grundloven, befolkningen og landets sikkerhed som regeringens og myndighedernes vanvittige ageren de sidste to år har medført.

Forstå også, at når regeringen nu har fjernet alle restriktioner på trods af massiv smitte – så skyldes det IKKE alene at omikron er lidt mildere (reelt er ingen døde under 51 år af corona har SSI´s seneste publikation bekræftet – det vidste vi så godt men alligevel…) – det skyldes reelt erkendelse af, at restriktionerne 1) var uden effekt og 2) decideret skadelig for landet på ALLE måder og 3) sandheden og fakta indhenter regeringen.

Og så husk nu min egen sag. Jeg fik et mystisk skærpet tilsyn (som jeg reelt ikke burde kunne få da jeg IKKE tager i behandling. To klik og Styrelsen for Patientsikkerhed vil se, at jeg intet har ordineret de sidste vel tæt på 30 år!! fordi jeg er administrativ læge). Men næh nej – jeg skulle bistået af regeringens støtteparti SF ved Kirsten Normann Andersen have et offentligt gok i nødden og så forhåbentlig tie stille. Og ihvertfald ikke blive brugt af pressen. Det gjorde ingen forskel – eftersom jeg i forvejen var ekstremt censureret. Så censuren fortsatte bare. Det skærpede tilsyn havde intet lægefagligt på sig og var helt uden proportionalitet eller objektivitet. Et gok i nødden for samvittighedsfuldt at underskrive FÅ fritagelsesattester – en opgave som en kontorassistent få uger efter varetog på Borgerservice. Nej vel – det udgør IKKE nogen fare for nogen-som- helst. Men jeg har udgjort en fare for regeringen. Åbenlyst med mit fokus på fakta, data og videnskabelig dokumentation.

Lars Findsen har åbenlyst udgjort – og udgør – en stor fare for regeringen. Han nøjes ikke med censur-fængslet. Ej heller et gok i nødden. Han er helt reelt sat i fængsel. Bivånet selvfølgelig af Mette Frederiksen og hendes højre hånd Barbara Berthelsen.

Alt det lys vi ikke ser. Alt det lys vi ikke tør se. Alt det lys vi skal se.