TV2 bragte for nogle uger siden programmet “Gerningsmand eller offer?”. Her fik vi som seere delvist indblik i sagen, hvor Kirstine Holst har haft anmeldt Jon Kiellberg for voldtægt. Han blev sigtet og frifundet. Begge deltog i TV-programmet og gav deres egen version af en episode, som de husker/gengiver meget forskelligt.

Selve sagen er et læreeksempel på, hvor elendigt retsvæsenet fungerer i en sag om voldtægt. Af rigtig mange grunde. Et vigtigt omdrejningspunkt i sagen var selvsagt i hvilken grad der var tale om to ´consenting adults´ som det så fornemt hedder på engelsk – eller om der var tale om overgreb. Det betyder selvfølgelig også, at forhold omkring Kirstine Holsts nattøj spiller en rolle. Eller burde! For da sagen var overstået og Jon Kiellberg frifundet, fik Kirsten Holst sin natkjole tilbage i en fortsat forsejlet pose. Underkjolen var ALDRIG blevet undersøgt eller indgået i hverken efterforskningen eller retssagen. Helt vildt – i mine øjne. Faktisk decideret vanvittigt og vidner i bund og grund om det systemiske kvindehad, som florerer i retsvæsenet. Jeg har ikke andre forklaringer.

Kirstine Holst har de sidste år kæmpet en brav kamp for at vi får en samtykkelov. Det har vi ikke idag. Det ville ændre markant på kvinders retssikkerhed ved voldtægter – og gøre, at bevisbyrden skulle vendes helt rundt. Nemlig at gerningsmanden ville skulle bevise, at kvinden havde givet samtykke og ikke som nu, at det skal bevises, at hun IKKE har givet samtykke. Jeg beundrer Kirstine Holst meget for dette kæmpe og vigtige arbejde.

Ovenpå udsendelsen har Kirstine Holst modtaget et hav af nethad, netchikane og trusler på liv og helbred. Det er selvfølgelig horribelt, at kvinder som nu Kirstine skal slutshames, trynes, trues, ydmyges  og udskammes. Alene for at påpege nogle systemsvigt, netop når kvinder krænkes. Kirstine har delt nogle af disse ækle indlæg, og jeg kan kun sige, at jeg kender rigtigt godt til tonen. Kirstine har anonymiseret indlæggene. Men hvorfor egentlig? Folk – mænd og kvinder – som af egen drift skriver på fx FB-tråde grove ting om og til Kirstine, skal selvfølgelig kunne tåle, at disse kommentarer deles og offentliggøres.

Tilbage til sagen – der er noget som faldt mig i øjnene, da programmet blev vist. Nemlig alkohol. Det er snart mange år siden, at jeg til en antologi om voldtægt skrev et indlæg om rustægt. Netop hvor voldtægter finder sted i en rus – og gerningsmanden efterfølgende dårligt kan huske (eller intet huske) hvad der skete. Jeg aner ikke hvor meget Jon Kiellberg havde drukket forinden – udover at han havde drukket. Det spiller heller ingen rolle nu, hvor sagen er afgjort og Jon Kiellberg frifundet. Men i en del voldtægter er mindst en af parterne påvirket af fx alkohol eller andre rusmidler. Det spiller selvfølgelig en væsentlig rolle for såvel ens handlinger men også efterfølgende hukommelse. Hvilket får mig til at tænke på Sydafrikas store og aktuelle udfordringer med alkohol og ikke mindst overgreb på kvinder.

Samtykkelov tak. Hurtigst muligt! Jeg håber, at Mette Frederiksen udviser samme målrettethed og fastholdenhed som hun har gjort under corona-krisen. Hun lovede før verden gik af lave, at hun ville sikre en samtykkelov – og det løfter forventer jeg selvfølgelig hun og regeringen holder.

PS. Skriver du grimt til mig – skal du være indstillet på, at jeg offentligører dit navn og din IP-adresse.  Nu er du orienteret herom!

PPS. Vi må gerne være uenige – men tonen SKAL holdes. Jeg vil også bede dig om, at du konsekvent påtaler grimme indlæg, når du møder dem på FB, debatfora osv. Nethad rammer især kvinder og er et forsøg på at tryne kvinder og dæmpe vores røst. Det er på alle måder forkasteligt – og din stemme betyder også noget. Så sig fra når du møder det! Også selv om det ikke går udover dig.