At vi har opnået flokimmunitet er klokkeklart – og det skyldes flere forhold.

1) Antal naturligt smittede. Forsigtigt gæt er, at 450.000 har været smittet. Meget forsigtigt gæt. Hertil kommer deres husstande/nære relationer/pleje. Så siger vi 900.000. Undersøgelse af bloddonorer mellem 18-67 år har netop vist, at 8% havde udviklet antistoffer overfor corona. Man kan sagtens have immunitet overfor corona og haft corona uden nu målbare antistoffer. Antistofferne forsvinder med tiden – men det gør immunresponset ikke (se tidligere blogindlæg omkring immunitet og studie fra Nature).

2) Antal vaccinerede. Det er dd. 250.000 min vaccineret.1 gang og knap 180.000 to gange. Plejepersonalet er stort set færdigvaccineret. Plejepersonalet står for 1/3 af alle smittede. En væsentlig pointe ifht vaccinerede er, at det er de sårbare og plejepersonale som primært er vaccinerede, hvilket mindsker smitten og risikoen ved sygdom markant.

3) MFR-vaccinerede siden 1986 (og børn født i 1984) – er lavt sat 2 millioner. MFR-vaccinen giver efter alt at dømme såkaldt erhvervet immunitet overfor bl.a. corona – hvilket forklarer, hvorfor børn og unge enten ingen symptomer får eller meget sparsomme.

Så samlet set ligger vi omkring 3. millioner – herunder at de særligt udsatte og smittede nu stort set er beskyttet – eller godt på vej til at blive det.

Hertil kommer så immuniteten i det hele taget i befolkningen, herunder dem af os som i perioden 1946-1986 fik BCG-vaccinen (mod tuberkulose). Denne ved man også skaber en vis erhvervet immunitet. I et eller andet omfang.

Læg hertil sæsonvariationen. På nuværende tidspunkt vil en egentlig bragende corona-epidemi IKKE kunne løbes igang – vi er for langt henne på foråret. Så det kommer ikke til at ske på denne side af sommerferien og vi skal helt hen til december for at vi kan overveje lignende. Hvis vi iøvrigt da glemmer alt om immuniteten i befolkningen – som da er helt anderledes.
Lad os få åbnet landet. Omgående. Og glem al tågesnak om regionale åbninger.
Lad fakta vinde over frygt. Fakta er det som jeg beskriver og har beskrevet i hele forløbet.
Jeg har haft og har ret i hele forløbet. Kald mig gerne indbilsk. Jeg forbliverr ligeglad – for det er fakta.
Hvad jeg til gengæld er rystet over er, at det i så ekstrem grad, som tilfældet er, har været og er frygt som styrer regeringen bistået af pressen. Det er kæmpe anslag mod demokratiet og befolkningen.