Corona-tallene forbliver fredelige. Således fortsat INTET der tyder på at vi står overfor en bragende epidemi. Og det har de på intet tidspunkt vist. Det er rart, at der endelig synes at være enighed herom. Nu står jeg ikke helt alene længere. Det er rigtigt rart.

Regeringens tiltag hviler på frygt – og er et stort eksperiment med meget alvorlige følger for alvorligt syge, landets økonomi, psykisk syge, børn og voldsramte kvinder. Fortsæt selv listen.

Men nu til tallene. På kurven – hvor du ser den procentuelle fordeling af registrerede smittede ifht antal testede ser du såvel de faktuelle tal (blå linie) og så også tallene, som de ville have set ud, hvis vi var på vej ind i en bragende epidemi. Det har været fremført, at denne procentuelle fordeling ikke var validt. Det er sådan set hvad vi har! Sparsomme tal. Men som du ser på kurven ville det straks vise sig, hvis antallet (ifht testede) pludselig steg markant som ved det skrækscenarie regeringen frygtede. Så jo – kurven havde været følsom herfor. Selvfølgelig sammenholdt med alle andre data. Det siger sig selv.

Tallene er ALLE testet – også selv om denne gruppe undervejs har ændret sig. Fra at være mange til at være dem med indlæggelsessymptomer og så atter flere igen. Men for at dagens tal af registreret smittede giver ordentlig mening ifht evt større epidemi under opsejling, er man nødt til at forholde sig til hvad procentdelen er ifht antal testede. Også selv om det antal er usikkert. Så er man nødt til at forholde sig til fordelingen. Det er de bedste tal vi har – om end de på ingen måde er tilfredsstillende grundet usikkerhed ved den testede gruppe. Men det giver os et fingerpeg. På samme måde som når Seruminstituttet opgør dødeligheden dagligt – så er det et tal som alene baserer sig på det antal vi har registreret. Dødeligheden er selvfølgelig markant mindre, da rigtig mange må formodes at have haft Covid-19 UDEN at være registreret. Men indrømmet – tallene er ufattelig spinkle – og grundlaget også. Men samme spinkle tal, som man med rette kan sige er meget spinkle, er jo altså de tal, som regeringen har baseret deres katastrofale indgreb på! Husk det.

Man har nu i mange dage lovet landet at vi ville få 5000 tests om dagen. Fra i går til i dag er der 2123 flere testede. Dagen før var det lidt over 1000. Det siger jo sig selv, at des flere testede des større sikkerhed ifht omfanget. Så langt hen ad vejen, er befolkningen jo blevet holdt i et jerngreb på uhyggelig små og få tal.

Tilbage står, at mine forudsigelser har holdt stik. Nemlig at vi på intet tidspunkt i det aktuelle forløb har været på vej ind i en bragende epidemi = skrækscenariet frygtet af regeringen.

Hvorfor har jeg været så sikker i min sag spørger mange – fordi 1) Sæsonvariationen ved vira som Covid-19 forventeligt IKKE ville give os en bragende epidemi nu på vej ind i foråret 2) Tallene udviklede sig ikke eksponentielt. Og så selvfølgelig de løbende fredelige meldinger fra lægevagten, praksis osv, som jo ville vise sig omgående.

Så siger ikke mindst regeringen – at de fredelige tal skyldes deres indsats. Det er så ikke korrekt  for som du kan se af kurven, har den været fredelig også FØR regeringens indsats ville/kunne slå igennem. Herudover viser undersøgelser fra bl.a. Kina og USA at smitten især sker ved tætte relationer. Mæslingeforskning fra Guinea Bissau viste også at smittemængden (som ved nære relationer) kan have stor betydning for visse vira som mæslinger og hvor syg man bliver. Dermed IKKE sagt det også gælder ved Covid-19 – men et er sikkert at smitten især sker ved tætte relationer. Ser vi på de tests der er udført herhjemme, ja, så mangler vi en ganske afgørende viden – nemlig HVEM de enkelte er blevet smittet af. Højst sandsynligt af nære relationer/pleje og ikke ved at ´slikke en melon hos købmanden´ – som Kisser fra Den korte Coronavis har foreslået Rasmus.

Herudover har jeg efterlyst proportioner i indsatsen. At der blev taget hensyn til alle andre syge, landets økonomi, virksomheder, ansatte, udsatte, børn osv. ALLE er blevet glemt og ladt i stikken på grund af en udokumenteret corona-angst og massepsykose.

Mette Frederiksen sagde på pressemødet i går d. 30.3.20 at vi ikke havde influenza grundet nedlukningen af landet. Det er ikke korrekt. Ser man på tallene fra Seruminstituttet – så var der 300 indlagte i uge 11 (sidste tal de har opgjort). Plus influenza har i hele perioden været ganske stabil. Også før.

Nu taler regeringen om at lukke op langsomt. Det giver ingen mening. På samme måde som at der ikke var tal som bekræftede at vi var på vej ind i en bragende epidemi, er der fortsat intet lægefagligt belæg for at holde landet lukket. Det bør kunne åbne straks.

Jeg forstår ikke, at oppositionen ikke reagerer – at de store fagforeninger, arbejdsgiverforeninger osv ikke kræver, at landet åbnes omgående. Det er uhyggeligt at være vidne til, at så katastrofalt indgreb kan fortsætte. Ikke mindst når alle nu synes at være enige om at tallene er fredelige. Selv regeringen.

Kig på Sverige. De har grebet situationen langt mere forstandigt an – og rationalet også langt mere fornuftigt. Jeg bemærker mig, at det i langt større grad er baseret på lægefaglighed i Sverige fremfor herhjemme politik. Men samme politik bør så kunne få åbnet landet. Omgående. Til gavn for ikke mindst rigtig mange syge mennesker, som dette øjeblik ikke får den nødvendige indsats.

Tak for jeres store opbakning. Chikanen er stort set forduftet efter at (de fleste) har indset jeg har haft ret i hele tiden…Jeres kommentarer postes hvis tonen er fin. Det er desværre ikke jer alle jeg får svaret – om end jeg forsøger.