RT-PCR og det store Corona-bedrag

Vi står nu midt i den anden bølge af den “meget farlige coronavirus-pandemi”! – – – eller gør vi?

RT-PCR-testen er den laboratorietest der bruges til at kortlægge smitteudbredningen af COVID-19  i Danmark (og resten af verden). – Ja – man kan faktisk sige at PCR-testen er den grund som hele Corona-pandemi-fortællingens korthus er bygget på. 

Og så må man da gå ud fra at der her er tale om nagelfast videnskab …?

Når vi dagligt bliver præsenteret for de nye skræmmende smittetal og behovet for nye restriktioner (som nu positivt omformuleret kaldes for nye initiativer) – så er vi vel på sikker grund …..??? – For vi har vel tillid til vores sundhedsmyndigheder?

Så er det lige nu der er tid til en dyb indånding – (uden maske :-))- for:

PCR-testen er ubrugelig til at påvise smitte når man screener store dele af en iøvrigt symptomfri befolkning. Tester man positivt siger det intet om man har en infektion eller udgør en smitterisiko! 

Har man symptomer på en luftvejsinfektion er det selvsagt en anden sag – men selv her kan PCR-testen kun bruges som vejledende.

Det er efterhånden ganske klart at COVID-19 ikke er mere farlig end en almindelig influenza, og at hele den skræmmekampagne med alle dens restriktioner og nedlukninger mm. er opbygget på baggrund af en falsk propaganda. Dette klart veldokumenteret i flere sammenhænge.

Kort sagt, der er tale om et kæmpe bedrag – mere diplomatisk kan det ikke udtrykkes!

PCR-test-problemet bliver gradvist mere og mere iøjnefaldende, og flere retssager er på vej (en retsag i Portugal imod PCR-testen som diagnostisk redskab er allerede vundet!) – og en gruppe advokater i Tyskland har udarbejdet flere søgsmål mod bl.a. WHO og PCR-guruen (Christian Drosten) i Tyskland.

Hvis man anvender amplifikationscyklusser (cycle-threshold eller Ct.) i testen på mere end 35 er det efterhånden alment anerkendt at testresultatet er værdiløst (i DK bruges  Ct. på 38).

Korthuset vakler!

Konklusion:

Hvis man ønsker at få styr på denne “pandemi” er løsningen klar:

Øjeblikkeligt ophør af tests! – Øjeblikkelig afskaffelse af alle restriktioner! – Pas på de gamle og svage – sådan som det altid har været! – Og kræv den menneskelige suværenitet og frihed tilbage!

Lars Vibe-Hansen

Speciallæge i psykiatri