Studiet fra Rigshospitalet blev publiceret igår og viser tydeligt, at der iKKE er nogen signifikant forskel mellem antal smittede med COVID-19 med og uden mundbind. Så er den egentlig ikke længere.

Hvad der dog kan undre mig er, at forskerne bag gud-hjælpe-mig går ud og begynder at skævride deres data. Antyder der er en lille virkning! Det er decideret vildledning af befolkningen.

Årsagen hertil kender jeg ikke. Måske mangler de grundviden i statistik og måske  har de ikke haft forskerkurser (jeg har fx i forbindelse med min Ph.d. fået 220 timers forskeruddannelse, hvilket også er et krav til ph.d.´er idag). En Ph.d. er udover forskningen også en forskeruddannelse, hvor man netop lærer statistik og betydningen af selvsamme for tolkning af data. Lige nu mistolker nogle af de involverede forskere data i offentligheden og lader offentligheden forstå et fund, som ikke lader sig dokumentere af deres egen publikation! Dermed vildleder de befolkningen.

Grundlærdommen i statistik er, at er der INGEN statistisk forskel (hvad der ikke er i studiet) ja, så hverken må eller kan man konkludere andet, end at der IKKE er forskel. Så de forsynder sig mod god forskerskik, ved overhovedet at antyde andet. Motiverne kender jeg ikke. Men det er godt nok noget skidt, hvilket vi da også allerede er mange læger og fagfolk, som undrer os over og finder anstødeligt.

Så kan jeg også se, at den ene forsker, Kasper Iversen, koketerer med, at hans kone var den eneste, som kendte resultatet. Jeg kendte det så også (og en del andre). Og jeg er hverken hans kone eller noget som kan minde om det. Så mere “hemmeligt” har det nu retfærdigvis ikke været.

Anyway – bottomline er – at Rigshospitalets studie har vist, at mundbind/masker IKKE beskytter vedkommende med eller uden mundbind mod smitte med COVID-19.

Jeg er rystet over, at Sundhedsstyrelsen ikke omgående fandt anledning til at anbefale ophævning af mundbindspåbuddet. Nu – hvor vi endelig har det første randomiserende studie i verden! Det kalder jeg faktaresistens af uhyggelig kaliber. Skræmmende for et videnssamfund.

Tilbage er ALLE ulemperne ved mundbind – og dem er der mange af – jeg ridser bare nogle af dem op her:

1) Markant øget risiko for faldulykker (hos fx ældre og gangbesværede). Dermed risiko for dødelig udgang.

2) Markant øget risiko for trafikulykker (grundet dårligt udsyn). Dermed risiko for dødelig udgang.

3) Markant øget risiko for udslæt, svamp, trykgener og ubehag

4) Markant nedsat lungefunktion og åndenød

5) Forurening af gader, stræder og havene

Blot for at nævne nogle af de mange gener – som kan koste liv.

Nogle gange tænker jeg – helt oprigtigt – om jeg er den eneste forstandige tilbage (nej – jeg kender navnene på de få andre). Men jeg er rystet over den udbredte faktaresistens som er i befolkningen og pressen.

Og dagens tal – jo de forbliver snorlige. For dem af jer, som ikke kan procentregning. Der er INGEN stigning – tallene er fredsommelige og som de har været i nu mange måneder.

Hvad gør DU så?

Hvis dit helbred gør, at du ikke kan bruge mundbind, er du undtaget! Så hvis du bliver bange, angst, får gener, åndenød, er bange for at falde osv – så er du undtaget.

Der er IKKE krav på lægeerklæring. Omgivelserne har heller ikke krav på at vide, hvad du fejler. Siger du du ikke kan tåle mundbind – er det sådan!

Dette badge kan gøre, at det er lettere ifht omgivelserne – vis dem badge og de tier stille:

https://forlagetliva.dk/kan-ikke-baere-mundbind-badge-1.html