Allerførst tak for jeres store støtte. Mange af jer skriver personligt til mig – og fortæller hvor enige I er, hvor fortvivlede I er – og en del fortæller om netop alvorligt syge pårørende, som ikke får rette og nødvendige hjælp. Det være sig alvorligt syge med kræft, blodprop i hjernen, hjertet, alvorligt handicap osv. For slet ikke at tale om psykisk syge og sårbare, herunder mange børn og unge, som lider meget under denne corona-frygt.

Dagens tal fra Seruminstituttet på www.ssi.dk viser, at tallene for smittede fortsat er procentuelt nedadgående. Således er det nu på 11,29% og i går var det 11,37%. Der er fortsat 13 døde med corona. I går havde 1326 fået stillet diagnosen og i dag har tallet sneget sig op på 1395. Der er fortsat INTET som tyder på, at vi er på vej IND i en bragende corona-epidemi. Vi har corona nu – ja, det er jo tydeligt, men intet tyder på, at vi kan forvente et ragnarok om få uger.

Jeg efterlyser PROPORTIONER i indsatsen. Det samme gør jeg i alle de videoer, som jeg har postet på FB – og hvor det føles som om hele befolkningen har set dem. Det er proportioner i regeringens indsats, som jeg efterlyser. Og så har vi selvfølgelig mange håndtag at skrue på.

Når en regering vælger at lave så indgribende et tiltag som at komme hele landet i karantæne, skal det selvfølgelig bygge på væsentlige og grundige tal. De samme tal, som jeg nu har opdateret hver dag – og som IKKE viser nogen bragende corona-epidemi herhjemme, er de tal, som regeringen har truffet så alvorlige foranstaltninger ud fra. Herudover frygt, gisninger, antagelser osv – godt understøttet af medierne jagt på skræk og frygt. Samtidig har selvsamme indgreb så utroligt alvorlige konsekvenser for HELE befolkningen – for syge, raske og ikke mindst også landets økonomi. Hvad angår sidstnævnte må man for alvor sige, hvor meget vores økonomi er bragt i knæ på denne meget ringe præmis.

Proportioner – som når alt andet planlægges i sundhedsvæsenet – er det jeg efterlyser og savner.

Jeg håber at regeringen er kommet til fornuft de sidste dage – og at jerngrebet om befolkningen og vores økonomi løsnes.

Hvad skal vi så gøre for at begrænse smitten? Jo, det vi har kendt til i mere end 100 år – nemlig at vi 1) forstærker hygiejnen (meget vel håndsprit fx ved offentlige transportsteder osv), 2) opholder os mest muligt udenfor i foråret, lufter ud og undgår alt for tæt kontakt i alt for varme/fugtige rum og 3) isolerer de syge (sender dem hjem) og tager hånd om de udsatte og beskytter dem særligt godt mod smitte. Men der er MEGET langt fra en sådan afbalanceret indsats og så komme hele landet i karantæne.

Så proportioner tak. Og de samme (sparsomme) tal som jeg referer til – er de samme regeringen har. Så jeg synes du skal rette dine spørgsmål til dem. Herudover skal vi glæde os over forårets komme – og at foråret er vores ven – især hvad gælder også sæsonvariationer for vira – og højst sandsynligt også corona (som tallene jo også indikerer).

Sidste bemærkning – al den grove mobning som jeg (og min datter Mai) har modtaget de sidste dage er uanstændigt og uværdigt. Jeg har bemærket, at alle faktuelle input har bakket mine pointer op (selvfølgelig), mens resten har været chikane, voksenmobning og ækelhed. Det er skidt for et demokratisk samfund, for det gør, at rigtig mange ikke tør sige noget. Men jeg er også bevidst om at “det tavse flertal” bakker os op. Men pip gerne også lige med offentligt 🙂 – som flere og flere af jer da også gør. Men tal ordentligt derude – til hinanden, til os, om hinanden og om os! Voksenmobning udstiller retfærdigvis også mest den der mobber.

PS. Jeg er nødt til at knytte en kommentar ifht overlæge Ulf Hørlyks kommentar i går på Linkedin, hvordan han beskrev, at de IKKE havde haft en eneste coronapatient på akut-afdelingen  og reelt bare ventede (sidste min tilføjelse). De faktuelle tal er selvfølgelig interessante og underbygger hvad jeg nu har sagt længe. Ulf Hørlyk har IKKE haft kontaktet os på messenger (i hvert fald er de ikke modtaget). Til gengæld skrev han til mig sent i går aftes, og lod da forstå, at han har skullet stå skoleret for sin ledelse. Samtidig har han lagt helt andet oplæg op på LinkedIn og står da med en maske (hvorfor aner jeg ikke). Ulf Hørlyk er ikke interessant, men det er 1) hans tal, 2) den ledelsesmæssige irettesættelse og 3) efterfølgende chikane af os. Fokus tak.

Hvad angår mine forudsætninger for at tage del i denne diskussion, vil jeg lige erindre om, at jeg har socialmedicinsk ph.d. hvori indgik epidemiologi, jeg har i mange år arbejdet med sjældne sygdomme (herunder forekomsten og årsagen hertil) og de seneste mange år undervist, vejledt, skrevet retningslinier osv til især dagpasninger (heraf Myretuen). Plus jeg følger den videnskabelige litteratur på området nøje. Måske er det forklaringen til mit klarsyn – at jeg har både den lægefaglige viden og indsigt – samt den praktiske erfaring gennem rigtig mange års lægeligt virke.