Antallet af indlagte med COVID-19 falder voldsomt – procentuelt! Og det er den procentuelle fordeling, som er interessant. Ikke de absolutte tal. Altså indlæggelsesprocenten.

Hvis du tester over 70.000 hver dag – og du opgør indlagte efter positiv test ved indlæggelsen ELLER indenfor de sidste 14 dage!!! – ja så er det jo ganske afgørende, hvor mange du tester – og dermed hvor mange du finder.

D. 29. april var der indlagt 1% af de testede – i dag er tallet på 0,33%. Altså præcis faldet med 2/3 – eller 1/3 af tallet i april. Husk iøvrigt at der nok er 236 indlagte og idag 3 FÆRRE indlagt (altså udskrevet) med COVID-19, men der indlægges cirka 3000-3500 hver dag. Bare lige for at få det tal på plads!

Den markant lavere indlæggelsesprocent understøtter, at min opfattelse af, at SARS-CoV-2 er blevet meget mere fredelig, er helt korrekt. Jeg er så heller ikke alene med denne opfattelse.

At COVID-19 åbenlyst er blevet MEGET fredelig skyldes flere ting:

1) Stort set INGEN dør MED COVID-19 og procentuelt færre

2) 66% færre indlægges

3) Antallet af indlagte som ender på intensiv er halveret

4) Mere end halvdelen af de positiv-testede har ingen og meget få symptomer

5) Antal positiv-testede ud fra det samlede antal (positivprocenten) er meget stabil og har været det i nu flere måneder.

Kort sagt. Få lukket landet op. Glem alt om forslag til epidemiloven herunder et diktaturs ret til at bestemme hvad “samfundskritisk sygdom” er uden nogen-som-helst lægefaglig begrundelse og samme diktaturs ret til at tvangsvaccinere befolkningen. Det legitimeres på INGEN måde af COVID-19 som den ser ud i Danmark og har gjort det i hele forløbet.

Må vi snart få vores gamle Danmark tilbage – hvor vi levede og åndede i frihed!? Og ja tak til et valg – det er nødvendigt. Store dele af befolkningen har ikke tillid til regeringen og det med god grund.