Så fik vi endelig indblik i SSI´s matematiske model. Det simple svar er – at “mine tal” – kort sagt den procentuelle fordeling af smittede ifht testede – har været den mest sikre graf at følge sammenholdt med de andre tal ifht indlæggelser, dødelighed, intensivbehandling osv.  Jeg har aldrig været i tvivl om min egen korrekte vurdering – men det har så stort set resten af befolkningen og ikke mindst regeringen. For det er denne meget usikre matematiske model som alt hviler på. Og nu har offentligheden fået ordentlig indsigt i HVOR usikker den model er.

Seruminstituttet har nemlig offentliggjort en redegørelse for deres brug af matematisk model. Der er flere problematiske forhold, som jeg her forsøger at skitsere.

1) En sådan matematisk model er afhængig af de variable man lægger ind. Det betyder, at man reelt kan ændre på resultatet efter velbefindende. De variable man har lagt ind kan diskuteres, ikke mindst også at man (fortsat) overhovedet ikke har overvejet forårets betydning – på trods af at sammenlignelige udbrud/epidemier som influenza og RS-virus har sæsonvariation. Det bemærkes da også, at der tages mange forbehold i rapporteringen herunder at den ikke vil kunne leve op til almindelig standard for at blive publiceret i et tidsskrift med peer review.

2) Ejendommeligt er også, at modellen tager udgangspunkt i de scenarier, som regeringen har spurgt til. Besynderligt. Regeringen burde have spurgt SSI hvad er JERES anbefaling ud fra data – og ikke tvunget SSI ned i tre mærkelig kasser. Og hvorfor regeringen så på trods af (den usikre) udredning så vælger som de gør står hen i det uvisse.

3) Seruminstittuttets ressourcer er sparsomme – ikke mindst fordi centrale personer er hjemsendt. Så de personer, som har årelang erfaring med epidemiologi er slet ikke blandt de involverede eksperter.

Jeg har hele tiden vedholdende holdt fast i, at vi IKKE var på vej ind i en bragende coronaepidemi. Af så mange grunde – men en væsentlig grund dog årstiden og foråret. Jeg har måttet tåle at blive defameret af DR via Detektor og det ejendommelige radioprogram GENSTART, hvor journalisterne nægtede at forstå min pointe. Som del af regeringens propagandamaskine gjorde de sig meget umage for at latterliggøre mig og nægtede at forstå hvad jeg forsøgte at forklare igen og igen og igen. Detektor brugte uden lov min illustration af grafen, tilsidesatte god presseskik og handlede i ond tro. Sagen ligger hos Pressenævnet. Detektor kunne med fordel se på den matematiske model – se det ville give stor mening.

Nå ja – glemte lige – lad os få åbnet landet i en fart.  Der var INGEN lægefaglig dokumentation var for at lukke landet – er der endnu mindre dokumentation for at landet forbliver lukket frem til medio maj. Vi skal have åbnet landet nu – og mon ikke andre partier begynder at forstå, at det er varm luft? Befolkningen ikke mindst.

PS – jo selvfølgelig glæder jeg mig over at have ret – men jeg var aldrig i tvivl! Dog forbliver jeg frustreret over corona-katastrofen og den manglende lydhørhed fra ikke mindst pressen, som har formået at gå i flok til regeringens taktfaste rytme. Kritisk journalistik har været en mangelvare som først nu langsomt langsomt dukker frem igen.

https://files.ssi.dk/ekspertrapport–matematisk-modellering-af-covid19-den-6-april-2020

PPS – alle kommer til orde, hvis tonen holdes. Jeg tror på retten til uenighed – men tonen skal være respektfuld. Dem af jer der bruger krudt på at svine mig til – kommer IKKE til orde. Gå et andet sted hen og udgyd jeres had. Det bliver ikke her.