Hele omdrejningspunktet for ”det skærpede tilsyn” fra Styrelsen for Patientsikkerheds side er, at jeg lavede nogle få fritagelsesattester, som efterfølgende blev lavet af kontorassistenter på Borgerservice. Er jeg blevet behandlet retfærdigt og som andre læger ville blive behandlet med mit skærpede tilsyn? Svaret er et rungende NEJ!

 

Det er et resultat af stærk politisk indblanding fra især SF´s politiske odrfører, Kirsten Norman Andersens side, og derfor tager jeg også sagen videre til Ombudsmanden. Det er der, at den hører til. Myndigheder har pligt til at behandle alle borgere – også læger – ligeværdigt og retfærdigt. Uden skelen til politisk indflydelse og stort politisk pres.

 

Først skal du forstå sagen. Det hele handler om et stykke papir, som jeg ikke fik hentet for 30 år siden. Men det reelle svar er politisk chikane.

 

Jeg har attesteret få fritagelsesattester i marts 2021 og selvfølgelig haft tæt kontakt til de involverede mennesker. Attesterne blev udført samvittighedsfuldt, korrekt og med tæt kontakt til de involverede.

Reglerne for hvem der måtte skrive disse var MEGET uklare – der fremgik ingen klar instruks og man skulle alene oplyse sit lægelige autorisationsnummer. Få uger efter var det en kontorassistent, som fik lov til at attestere selvsamme fritagelsesattester – blot uden på nogen måde at være lægeligt uddannet. Lyder det fair og forståeligt?

Ingen borgere har selv klaget. Det har Kirsten Normann Andersen og hendes SF-støtter til gengæld.

 

Hvorfor måtte jeg så ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed IKKE skrive disse fritagelsesattester?

 

Jo – fordi jeg tilbage til 1992 IKKE fik formaliseret min B-autorisation. Jeg gennemførte uddannelsen til punkt og prikke på Rigshospitalet – men valgte at forlade det kliniske arbejde og fik så blot ikke ”hentet” min B-autorisation, da jeg netop forlod det kliniske arbejde. Men jeg opfyldte alle kravene. Så har jeg arbejdet samlet set 32 år som læge – herunder fået min Ph-d. og bl.a. forestået efteruddannelse af kommunallæger gennem mange år– og har selvfølgelig de fornødne kvalifikationer. MEN denne lille formelle mangel – altså at jeg ikke fik hentet min B-autorisation for 30 år siden – det er hele omdrejningspunktet. Pyt med hvad jeg kan og ikke kan. Pyt med mine kvalifikationer i øvrigt – det er dette ene papir som tæller. For om jeg ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed kunne attestere en attest uden klare retningslinier – og en attest som en kontorassistent nogle uger senere fik lov til at attestere med et stempel! Styrelsen for Patientsikkerhed har slet ikke vist interesse for mine kvalifikationer i øvrigt – kun denne ene formelle mangel.

 

Er det retfærdigt? Nej – jeg opfatter det som meget uretfærdigt. Er jeg blevet særligt dårligt behandling? Ja – helt åbenlyst.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed har da heller ikke løftet nogen bevisbyrde ifht at kunne bevise, hvordan jeg har udgjort nogen fare for nogen som helst ved at udfylde en fritagelsesattest som en kontorassistent senere udfyldte – endsige kan udgøre nogen fare for nogle patienter, som jeg IKKE behandler….Det er kafkask.

 

Kirsten Normann Andersen – SF´s sundhedspolitiske ordfører har jagtet mig i hele coronakrisen – fordi jeg retmæssigt har været meget kritisk overfor regeringens coronapolitik. Det er da også hende, som åbenlyst har ført ”kniven”.

 

Det er her Ombudsmanden kommer ind i billedet. En styrelse som Styrelsen for Patientsikkerhed skal selvfølgelig behandle ALLE sundhedspersoner ligeværdigt og retfærdigt. Helt uden skelen til den politiske agenda. Det har på ingen måde været tilfældet i min sag.

 

Jeg bemærker også, at Styrelsen for Patientsikkerhed i klager over Søren Brostrøm har afvist disse klager med, at han ikke tager i behandling. Det er jo så ikke helt korrekt al den stund, at han offentligt har vaccineret borgere. Det er behandling. Men nu er jeg jo ikke Søren Brostrøm. Og han ikke mig. Reelt burde behandlingen af vores sager være fuldstændig ligedan. Man burde kunne anonymisere dem og sikre at resultatet blev det samme. Uagtet om det var den ene eller den anden af os.

 

Det undrer mig meget, at INGEN fra pressen interesserer sig for ovenfor meget væsentlige vinkel. Nemlig en folkevalgt politikers store indflydelse på en sanktion mod en kritisk fagperson. I et demokrati vel at mærke. Jeg vil meget gerne udlevere Kirsten Normann Andersens gentagende og meget grove skrivelser til sundhedsministeren. Disse er jeg i besiddelse af takket været min (delvise) aktindsigt.

 

Sidst men ikke mindst giver ”det skærpede tilsyn” absolut ingen praktisk mening. Det er et tilsyn med mit lægelige virke ifht at behandle patienter. Jeg tager IKKE patienter i behandling og det ved Styrelsen for Patientsikkerhed også. Det er lidt som at give en tilskuer, som ikke spiller fodbold, det gule kort. Så denne overvåges nøje, når han/hun løber på banen. Men vedkommende løber jo netop IKKE på banen og er alene tilskuer.

 

Sagen hører til hos Ombudsmanden – for vi har ALLE krav på at blive behandlet retfærdigt. Også os som har talt regeringen og dens støttepartier imod. Jeg er åbenlyst offer for en aggressiv heksejagt. Intet andet.