Alkohol-relaterede dødsfald steg med 25% ved corona-nedlukningerne.


Tallene stammer fra USA og er netop publiceret i det ansete medicinske tidsskrift JAMA. Men helt samme mønster har selvfølgelig også været her i landet. Uden at de er offentliggjort endnu. Dog ved vi, at der har været overdødelighed i DK netop som alvorlig konsekvens af de vanvittige nedlukninger.


Enhver forstandig direktør for Sundhedsstyrelsen og enhver forstand sundhedsminister – havde fra start forstået de meget alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser af at lukke et land ned. Lavet en rationel afvejning – og selvfølgelig ALDRIG nogensinde have lukket landet. Ikke mindst i erkendelse af, hvor megen skade det ville forvolde befolkningen – herunder angst, bekymringer, ensomhed, tristhed – og ja øget alkoholmisbrug.


Nedlukningerne var vanvittige – og de forblev vanvittigt. Nu får vi så data som viser, hvor mange liv det kostede – og af så mange årsager. Ikke mindst druk og alkohol (samt også andre rusmidler).

Landet sundhedsminister har fokus på unges druk – fair nok – han burde have haft tænkt sig langt mere grundigt om, da han på den mest enfoldige vis lukkede landet. Ikke bare en gang – gudhjælpemig – tre gange!

Grufuldt. Intet mindre. Det samme er overdødeligheden. Mens breaking news fortalte os igen og igen hvor mange der var døde MED corona, ja, så er INGEN fra pressen interesseret i den nu konstante overdødelighed, som vi har set siden maj 2021. Fortjener de mennesker IKKE vores opmærksomhed? Var deres liv mindre værd? Kan det ene dødsfald være mere “fint” end det andet? Ikke i min optik. Der er alle liv lige meget værd. Med eller uden corona.

Corona-tegneserien rives i stykker – heldigvis. Men desværre er alt for mange liv samtidig blevet revet i stykker. Fordi vi har ladet os styre af nogle mennesker med et helt skævt og ignorant kompas.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2790491