Primum non nocere – er et hippokratisk grundprincip i lægens arbejde. Et sigte vi skal have i alt vi foretager os som læger.

Dette vigtige grundprincip mener jeg er tilsidesat i de aktuelle råd om at vi skal bære masker i offentlige transportmidler. Det mener jeg af mange væsentlige grunde.

1) Behovet synes ikke at være til stede. Dagens tal viser, at 112 er smittet ud af 25377 testede. Det betyder, at vi er på sølle 0,44%. Det var vi også igår og dagen før. Der ER CoROpå!.

2) Vi mangler videnskabelig bevis for, at masker i offentlig transport på umiddelbart raske mennesker har nogen større forebyggende virkning ifht COVID-19-smitte. Den forskning findes fortsat ikke.

3) Vi mangler for og imod – hvad koster det samfundet, den enkelte, hvad følger der af ændret adfærd (ingen håndvask?), hvad følger der af gener, ubehag, udslæt, vejrtrækningsbevær, hvad følger der ifht kommunikation, vold, misforståelser, hvad betyder det for børn ifht angst, ubehag osv. Hvad betyder det for miljøet?

4) PRIMUM NON NOCERE – burde gøre, at man IKKE på den nuværende præmis anbefalede masker i offentlige transportmidler. Der er ganske enkelt ikke videnskabelig eller lægefaglig belæg herfor – samtidig med, at vi på ingen måde har taget højde for netop de skadelige virkninger.

 

Ps. Lad os lige forholde os til døgnets vanvittige antal tests – hvor der er foretaget over 40.000 test. De koster skønsmæssigt 2500 pr stk. Det betyder, at det har kostet det danske samfund bare det sidste døgn (!!) over 103 millioner!!!!. Vanvittige tal. For at finde sølle 112 smittede. Hvoraf nogle nok er falsk positive. Det er jo det rene vanvid. Ganske enkelt vanvittigt. Hvornår ophører dette vanvid? Hvornår vågner befolkningen op?

-PPS. Tak for jeres forespørgsler ifht Mai´s og min samtalebog “CoROpå – en samtalebog om COVID-19”. Den udkommer medio september og snart offentligfører vi forsiden. Så glæd dig.