Først tallene – de ligger snorlige og UDEN stigning. Positivprocenten – og det er DEN du skal kigge på – ligger på 1,61%. Glem alt om breaking news fordi der 1100 smittede – det tror pokker, når man tester 70.000! Så den procentuelle fordeling er afgørende – intet andet. Og så selvfølgelig det meget meget få, som dør MED COVID-19. Kort sagt reelt intet grundlag for de omfattende restriktioner. Og da slet ikke maskepåbud. Det er af så mange grunde helt horribelt.

Der findes INGEN videnskabelig dokumentation for, at masker/mundbind i det offentlige rum beskytter mod smitte med COVID-19. Til gengæld er mit skøn, at i hvertfald 300.000 danskere (nok flere) ikke tåler mundbind. Det kan skyldes fysiske som psykiske sygdomme. Eller begge dele. En del handicappede kan heller ikke tåle mundbind. Så tallet er nok snarere 500.000 danskere. Måske alle når det kommer til stykket!

Mundbind er generelt sundhedsskadeligt i det omfang og på den måde, som de nu anbefales.

Sundhedsstyrelsen skriver da også i deres egen beskrivelse af mundbind, at der IKKE findes dokumentation for de gisnede fordele ved mundbind (se link nedenfor og på side 18). Så det er vi enige om. Så kan man jo fortsat spørge sig selv, hvorfor overhovedet. Et er hvad Rigshospitalets studie måtte vise (det viser helt sikkert, at det ikke virker), noget andet er hvad vores data viser. Se godt på kurven ovenfor – det er svært at argumentere for, at mundbind i det offentlige rum har haft nogen positiv virkning. Meget tyder på, at mundbind måske ligefrem ØGER smitten. Af flere grunde – herunder at folk stopper med at afspritte hænder, vaske hænder osv. Som en god kollega sagde til mig den anden dag “folk har rigeligt med at holde styr på deres møgbeskidte mundbind til at de kan sanse og samle sig om at vaske hænder!”. Kollegaen har ret.

Jeg så et nyligt studie (link 2) – som viser i hvor stor grad, at lungefunktionen nedsættes ved brug af maske/mundbind, samt hvordan folk generelt klager over ubehag ved brug af maskerne. Det er jo rigtigt skidt for os alle, men i særdeleshed de mange danskere med lungeproblemer – som astma, rygerlunger osv.

Her har du en liste over de mange forhold, som gør, at mundbind i det offentlige rum kan skade både mennesker og miljøet – i langt større grad end nogen som helst effekt måtte kunne opveje. Ulemperne overstiger langt (mulige) effekter (som vi som sagt ikke har dokumentation for!)

1) Det er til gene ifht vejrtrækningen og nedsætter lungefunktionen. Det gør det svært at trække vejret for ikke kun dem, som i forvejen har nedsat lungefunktion.

2) Det er møgbeskidt og forurenet med tarmbakterier, virus og bakterier generelt. Det øger dermed risikoen for at vi får grimme infektioner, herunder svære og mulige lungebetændelser. Vi aner ikke om mundbind i virkeligheden ØGER risikoen for at vi smittes med COVID-19. Det kan man jo på samme måde argumentere for at de gør.

3) Det er ubehageligt at have på og strammer på ansigtet, herunder dugger brillerne (hvilket også medfører større faldrisiko)

4). Det øger markant risikoen for at falde – hos alle! Både gangbesværede og os der ikke er gangbesværede, ganske enkelt fordi udsynet bliver så meget dårligere, så man lettere falder over kantsten, fliser osv.

5) Masken/mundbind giver en falsk sikkerhed, så man ikke vasker hænder/spritter, glemmer at holde afstand og glemmer at lufte ud.

6) Naturen, havet, vejene og alt forurenes af mundbind, som er smidt på jorden osv som affald.

7) CO2-regnskabet er tårnhøjt – hvis man kigger på produktion, transport, affald osv.

8) Det koster en bondegård, hvis man skal skifte mange gange dagligt. Hvilket gør at det gør mindre end en promille. Resten genbruger samme beskidte mundbind mange gange.

9) Mundbindene er IKKE udviklet til langvarigt brug af dem – og reelt aner vi som forbruger ikke, hvor meget giftstof vi optager fra disse mundbind, som er belagt og behandlet med diverse kemikalier.

10) Arbejdsmiljøet hæmmes markant. Jeg har efterlyst før og gør det igen – fagforeningerne. De er gået på gaden med demonstrationer for meget meget mindre – og her bliver alle deres medlemmer kuet til at bruge et generende og sundhedsskadeligt mundbind. Helt uden så meget som et pip fra fagforeningerne. Det er sølle.

Generelt har jeg (og andre læger) efterlyst grundige cost-benefit-analyser af netop brug af mundbind FØR man besluttede sig for så omfattende regler, som tilfældet er. Regler som på alle måder – igen, igen – er helt ude af proportioner med virkeligheden. Ikke at det kan undre – men det gør det ikke mere korrekt.

Rigtig mange danskere har anskaffet sig et badge, som viser, at de IKKE tåler mundbind. Og det gør de så ikke. Hvis du ikke tåler mundbind, er du ifølge bekendtgørelsen fritaget. Det hviler på tro og love og du skal IKKE have en lægeerklæring. Vores badge går blot, at omgivelserne kan se, at du ikke tåler mundbind og dermed holder coronapolitiet sig tilbage og lader dig være i fred. Det ved vi allerede fra alle dem, som bruger badge, at det gør det meget lettere for dem at færdes rundt omkring uden at blive antastet og skældt ud. Folk ser hurtigt det gule badge og lader personen være.

Du kan bestille badges her.

https://forlagetliva.dk/kan-ikke-baere-mundbind-badge-1.html

1) Link til SST´s omtale af mundbind – læs side 18

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mundbind/Brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum–Dokumentation-og-sundhedsfaglige-anbefalinger_15_08_20.ashx?fbclid=IwAR3AK3qX4eXyUr8yPvuuw39xFophlXmxobw6DZXSUEQD86zTNelue8DJS4U

2 Maskebrug og vejrtrækningen