Journalister fatter desværre generelt ikke procentregning. Det er konklusionen efter 7 måneders coronahelvede, skabt af regeringen og bistået af en talblind presse. Ganske enkelt fordi de har glemt (eller aldrig kunnet) procentregning. Ej heller gjort sig umage for at lære det.

Nu er den gal igen. TV2 konkluderer ved Jonas Moestrup, at der er stor opbakning i Socialdemokratiets bagland til Jeppe Kofod. Det er decideret løgn!

Lad mig hjælpe Jonas Moestrup og TV2 med procentregning. Det er en regelret manipulerende artikel. Enten fordi Jonas Moestrup bevidst fordrejer sandheden eller fordi han ikke kan procentregning. Og nej 267 er IKKE knap 300 (som han runder op til).

TV2 har spurgt 1036 socialdemokratiske byrådsmedlemmer om deres holdning til udnævnelsen af Jeppe Kofod som udenrigsminister. 322 har svaret – heraf har 267 svaret, at de ikke mener, at det var forkert at udnævne han til minister.

Hold nu fast Jonas Moestrup – 267 ud af 1036 socialdemokrater er 25%! Når alene mindre end 1/3 svarer, så kan man IKKE konkludere på alle 1036 medlemmers vegne. 25% er IKKE at sidestille med stor opbakning. Intet svar er også et svar. Ikke mindst set i lyset af de sidste 7 måneders erkendelse af, hvor enerådig statsministeren styrer landet og må man tro – partiet! 2 ud af 2 byrådsmedlemmer har således ikke ønsket eller turdet svare TV2. Det burde give anledning til stor undren hos TV2 og deraf tolkning.

Tilbage til Jeppe Kofod. Han kunne have fået op til 4 års fængsel for ved et DSU-møde at have sex med en pige, som netop var fyldt 15 år få dage før. At han ikke blev politi-anmeldt er mig decideret fortsat en gåde. Og var det også dengang.

Straffeloven § 223

  1. § 223

Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år.

  1. Stk. 2.

Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje.

Jeg i stort set hele min lægelige karriere beskæftiget mig med børn. Noget af det, som ligger mig meget på sinde og er grunden til at jeg sad med som ekspert ved udarbejdelsen af Barnets Reform, er netop ønsket om at beskytte børn mod vold og seksuelle krænkelser.

Hvad er Mette Frederiksens rolle? Ja, hun har jo holdt hånden over ham lige fra starten af (hvad også er kommet frem) plus ligefrem udnævnt Jeppe Kofod til udenrigsminister. Det afslører en eklatant ringe dømmekraft og samme ringe dømmekraft har haft ført landet ud i den største krise efter 2. verdenskrig.

Det er en øglerede og bidrager forståeligt til den udbredte politikerlede. Morten Østergaard blev afsat som formand – med god ret. Men Morten Østergaard har efter hvad vi ved, aldrig været i nærheden af noget strafbart, som kunne give ham op til 4 års fængsel. Det har Jeppe Kofod. Det accepterer og ved landets statsminister. Hun er tilfreds med en ”undskyldning”.

Set i lyset af de sidste dages udvikling og konsekvens for Morten Østergaard, er der ingen undskyldning for at lade Jeppe Kofod blive siddende. Dog mener jeg også, at Mette Frederiksen har så væsentlig en rolle i nu mange års ”cover up” og det skal selvfølgelig have konsekvenser for regeringen.

Metoo-opgøret er ikke mindst et opgør på vores pigebørns vegne. Og det var netop en meget unge pige, som Jeppe Kofod havde sex med, hvilket som ovenfor anført kan give op til 4 års fængsel.