Dagens tal er fortsat fine – således at forstå at intet fortsat tyder på, at en bragende epidemi er under opsejling. Det er selvfølgelig rart at have fået ret – og haft ret hele tiden – nemlig at intet tydede på en sådan under opsejling plus at foråret IKKE ville være tidspunktet til en sådan større Covid-19 epidemi.

Procentuelt er der 9,90% af de testede som er smittet med Covid-19. Intet siger noget om hvor meget eller lidt syge de er. Men smittet er de. I går var tallet 9,98%. Altså et lillebitte fald – men ser vi over den senest tid dog vedholdende fald. Heri skal tages i betragtning, at man har udvidet markant antal testede dagligt. Det betyder, at vi kunne have forventet en markant stigning i procentdelen, såfremt der var et hav af ´mørketal´ derude. Det er der intet der tyder på ud fra de tests vi får. Men det er klart, at vi har brug for så mange tests som muligt – og burde have haft sådanne for længst.

Antallet af døde pr dag er faldende og antal indlagte faldende. Kort sagt alt går rette vej!

Mange af jeg bliver ved med at spørge – hvorfor jeg har været så sikker i min sag. Det skulle meget gerne fremgå af mine blogs – og jeg er selvfølgelig glad for at jeg har fået ret. Men reelt har jeg aldrig været i tvivl om min lægefaglige vurdering var korrekt. Jeg kan så røbe, at det selvfølgelig har været ekstremt tidskrævende og  jeg har fulgt meget nøje de videnskabelige artikler – for netop at kunne tolke vedholdende herpå. Ikke mindst fordi jeg indtil de seneste dage syntes at have stået meget alene med mine vurderinger. Men jeg har holdt fast – og har fået ret. Det samme gælder min vedholdende efterlysning af proportioner i indsatsen. Det har der ikke været – og er der fortsat ikke. Med meget alvorlige konsekvenser til følge.

Jeg vil også lige bemærke, at SSI´s overvågning af dødeligheden i Danmark viser at der IKKE er nogen overdødelighed aktuelt. Bare lige for at få de proportioner på plads også. Plus at der i samme periode som der nu er død 179 MED corona – så er der død cirka 5850 mennesker herhjemme.  Bare lige også for at få de tal på plads.

https://www.ssi.dk/-/media/arkiv/dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/momo/dk_momo.pdf?la=da

Tilbage til foråret og det smukke vejr. Gå UD, UD og atter UD. Hold selvfølgelig anbefalingerne – men gå udenfor. Få D-vitamin, livsglæde og håbet tilbage igen. Læg frygten bag den – den er destruktiv. Vi skal tænke klart og målrettet. Det har landet brug for – det har vi hver især brug for.