BREAKING: Markant og stigende overdødelighed særligt blandt 40-55-årige.Vi har længe vidst, at der har været generel overdødelighed i DK siden maj 2021 – altså det sidste år.

Forklaringerne er mange – herunder forsinket diagnostik ved hjerte- og kræftsygdomme under nedlukningerne, alkohol og misbrug men også de eksperimentelle injektioner AKA corona-vaccinerne kan have betydning. Især Pfizers mRNA-injektioner.

Der er mange forklaringer. Men at de er relateret til coronanedlukningerne er der ingen tvivl om. På den ene eller anden måde.

På graferne ser du tallene og de farvede kasser er normalområdet når man ser på de forudgående år.Det er selvfølgelig uhyre bekymrende. Ikke mindst den manglende opmærksomhed i offentligheden og pressen.