Opsig dit abonnement på Berlingske. De er (som store dele af pressen) faktaresistente. Ikke værd at læse. De forsøger aggressivt at lukke munden på fx fagfolk for mig. Det viser så også, at et demokrati har brug for sociale medier – ikke mindst når pressen agerer regeringens skødehund og forfølger og censurerer kritikere.

Jeg havde ret fra starten af coronakrisen- og fik ret! Det kan ingen tage fra mig – uanset hvor hårdt fx Berlingske bistået af Ida Donkin måtte forsøge.

Ida Donkin skrev i en kommentar d. 1.2.2021 injurierende om mig – og jeg bad straks om berigtigelse. Pierre Collignon rettede først i artiklen, som jeg ikke var tilfreds med og endte med at tilbyde mig en replik i Berlingske. Det opfattede jeg som et “genmæle” som følger Presseetiske regler. Genmæle er netop et grundprincip i de presseetiske regler.

Jeg bad om dette læserbrev:

Ida Donkin lyver, når hun i sin kommentar d. 1.2.2021 først skriver jeg har fremlagt forkerte grafer og dernæst retter det til, at jeg har vildledt med mine grafer. Jeg har ALDRIG vildledt med mine grafer og en løgn fremført i en artikel fra Detektor på DR´s hjemmeside for knap 1 år siden, bliver ikke sand af at blive gentaget. Ida Donkins kommentar vidner om en sjusket tilgang til data og faktuelle forhold. Siden coronakrisen startede, har jeg offentliggjort cirka 2-300 grafer. Ofte flere dagligt. Alle har været korrekte og baseret på officielle data. Ida Donkin har end ikke gjort sig umage for at undersøge sagen nøjere. Jeg var den første herhjemme til at beskrive positivprocenten. Det havde man svært ved at forstå på Detektor, omend alle nu retmæssigt er enige om at gøre brug af positivprocenten. Det koster at være frontløber. Ida Donkin er en sølle repræsentant for lægestanden, når hun omgås fakta så lemfældigt og med defamering for øje. Det er på tide, at Berlingske giver retmæssig plads til kritiske røster som min. Røster som er fagligt funderet. Det er tid til at fakta erstatter frygt. Det øjeblik blikket åbnes for de faktuelle forhold, åbnes landet.

Pierre Collignon mente at det var lige skrapt nok at skriv løgn – omend det var en løgn, som Ida Donkin frembragte. Så det bortcensurerede Berlingske fra min replik.

Så bringer Berlingske mit indlæg i dag – for at afslutte med en redaktionel kommentar, som egentlig bare er en fortsættelse af deres injurier mod mig og jo også afslører, hvor faktaresistent de er på Berlingske. Plus de reelt IKKE giver mig et genmæle og dermed IKKE følger de presseetiske regler.

Her er min mail til Berlingske:

Kære Pierre Collignon,

Jeg er meget utilfreds med jeres vildledende og usande kommentar under mit indlæg.

Enten skal I komme med berigtigelse eller trykke nedenstående – eller jeg tager den i Pressenævnet. I handler åbenlyst i ond tro. Hvis I agter at trykke min replik med endnu en defamerende kommentar, ønsker jeg den IKKE bragt.

Så tager jeg den i Pressenævnet. Det er IKKE at betragte som et genmæle, når I giver mig plads men efterfølgende atter sviner mig til med urigtige oplysninger. Pointen er jo, at I reelt ikke forstår hvad jeg lægeligt vurderede og havde ret i.

Jeg ønsker dette trykt:

Mit debatindlæg d. 3.2.2021 blev efterfulgt af en misvisende redaktionel kommentar. I marts 2020 brugte jeg tallene fra Seruminstituttet til netop at vise, at vi IKKE var på vej ind i en bragende epidemi, hvilket jeg fik og havde ret i. Det skyldtes ikke alene tallene, men videnskabelige artikler og herunder også tidspunktet på foråret grundet sæsonvariationen. At henvise til en forkert artikel i Detektor er decideret misvisende og har alene injurier for øje. Berlingske afslører meget godt, hvordan pressen ikke har formået at forstå de reelle faktuelle forhold og samtidig forsøgt at lukke munden på fagfolk som jeg. Og gør det fortsat. De tal jeg brugte, var de eneste tal der forelå og de samme få tal, som regeringen lukkede et land på og holdt det lukket på. Tag ikke fejl af det! Havde vi været på vej ind i en bragende epidemi, ville selvsamme tal også være slået ud og havde vist eksponentiel vækst. Det gjorde tallene ikke, men viste der IKKE var en faretruende epidemi under opsejling. Hvad jo også viste sig at være korrekt! Det forklarede jeg igen og igen til Detektor og viste dem også regneeksempler. Jeg gør det også gerne til Berlingske. Detektors ærinde var defamering og det samme gælder for Berlingske. Både Berlingske og DR er reelt faktaresistente. Samme faktaresistens hos pressen har et stort medansvar for den katastrofe, som landet er bragt i grundet de mange unødvendige restriktioner.

Svar mig gerne asap – før jeg i modsat fald tager den i Pressenævnet.

Jeg er utilfreds med følgende, nemlig at I:

1) Initialt I Ida Donkins kommentar om Penkowa bringer forkerte oplysninger om, at jeg har brugt forkerte grafer – hvilket så rettes til vildledende grafer. Begge dele er løgn og Detektors fejlbefængte artikel er IKKE en brugbar kilde. Jeg bemærker, at I netop IKKE henviser til hvad jeg reelt har skrevet – men hvad andre ikke har for forstået. Så I kan ikke dokumentere hverken det vildledende eller forkerte – endnu mindre nu, hvor vi jo ved, at jeg havde ret!

2) I tilbyder mig et “genmæle”  – hvorefter I reelt atter sviner mig til med en forkert redaktionel kommentar, som heller ikke lader sig dokumentere. Altså at jeg har vildledt med noget som helst. Jeg sagde, forklarede og skrev, at vi IKKE var på vej ind i bragende epidemi og uddybede igen og igen hvorfor. Jeg fik ret! Det gør, at jeres redaktionelle kommentar bliver endnu mere injurierende end hos Detektor i marts 2020, hvor man kunne undskylde dem med, at fremtiden ville vise om jeg havde ret. Og det havde jeg. Der er derimod ingen undskyldning for jeres injurierende kommentar og replik.

I tilsidesætter god presseskik og handler i ond tro. I lader mig forstå, at jeg får en replik, for så efterfølgende atter at svine mig til – på trods af at jeg havde ret og ALDRIG har vildledt. Jeg ønsker et reelt genmæle, berigtigelse eller jeg tager den i Pressenævnet.

Jeg imødeser hurtigt svar.

Vibeke Manniche

Læge, Ph.d.

Ps.

Illustrationen du ser er den famøse kurve – hvor den røde graf viser, hvordan kurven (selv med de sparsomme tal vi havde) ville have været, såfremt vi var kommet ind i en bragende epidemi. Hvad vi aldrig kom – af de grunde som jeg skrev om og forklareede igen og igen og igen. Du kan læse alle mine mange indlæg på denne blog – og helt fra start!