Rigtig mange af jer skriver til mig – og tak for det. Over de sidste dage har flere og flere sundhedspersoner – både læger og sygeplejersker – kontaktet mig for at fortælle, at de ser det samme. Nemlig at der praktisk talt ikke er noget at lave ifht corona-patienter. Der er fuldstændig stille derude. Samtidig med at andre patienter er sendt hjem, operationer aflyst osv.

Det som samtidig er trist er, at personalet IKKE tør sige det højt. Får sådan lige fremhvisket det og er bange for repressalier. Repressalier fra ledelsen. Det er jo meget trist.

Jeg håber, at I begynder at tale højt. At I får belyst det tidsspilde, som I er vidne til. Det er den eneste måde, at vi kan genoprettet sundhedsvæsenet og få det på sporet igen. Til gavn for alle de patienter, som netop nu går i uvished og ikke får den optimale behandling, udredning og genoptræning. Speak up derude :-).