Mette Frederiksen – som jeg opfatter som en stor sikkerhedsmæssig risiko for landets befolkning truer atter med restriktioner. Sådanne er helt ubegrundet! Men hun forsøger atter at skræmme befolkningen – hvilket hun har gjort et ihærdigt forsøg på de sidste 10 måneder. Og for nogle dele af befolkningen er det lykkedes big time.
Dagens tal er pustet kunstigt op! De dækker nemlig over sidste 30 timer (!!!) og ikke 24 timer. Angivelig på grund af en fejl hos SSI. Kærkommen fejl for Mette Frederiksen, som straks bruger lejligheden til at manipulere med resultatet – for det er det, når man reelt bruger det til noget som helst. Det er nemlig ikke sammenligneligt med de andre dage og reelt ubrugeligt!
Vi må kræve af regeringen at forklare befolkningen, hvad det er for et spøgelse, som retfærdiggører så voldsomme restriktioner – samtidig med at folk dør af kræft, hjertekarsygdomme, ensomhed, psykisk sygdom, selvmord osv. Helt uden at det på nogen måde interesserer landets statsminister.
Lad mig atter slå fast, at COVID-19 er langt mere fredsommelig end i foråret (hvor den også var fredsommelig). Det betyder, at der nu kun kommer knap 14% af de indlagte på intensiv, mens tallet var 26% i foråret.
Herudover er det en uhyre lille del af alle testede og testet positive som indlægges. Og markant færre end i foråret. Størstedelen af dem der indlægges med COVID-19 er det ikke den primære årsag.
Sidst men ikke mindst – dem som tæller med i indlæggelsesdata er alle som er testet positiv indenfor de sidste 14 dage. Uagtet at indlæggelsen intet har med COVID-19 at gøre. Det betyder også, at når man tester mellem 70.-90.000 dagligt så bliver det samlet over 1 million testede, som indgår i indlæggelsesdata. Kort sagt antallet af indlagte er forsvindende lille.
Tilbage er – hvad er det egentlig regeringen og Mette Frederiksen jagter? Udover selvfølgelig at bevare magten over befolkningen. Vi må stille krav til regeringen om at få uddybet og ikke minds dokumenteret, hvad det er, som de søger at undgå. Den løgn regeringen kom med sidste uge – hvor de frygtede 600.000 danskere skulle dø (!!!) af COVID-19 vidner enten om ufattelig dumhed eller et forsøg på helt ekstrem manipulation.
DU tænker heldigvis selv. Der er kræver du som os andre fakta, fakta og fakta. Tiden er inde til, at pressen fokuserer på korrekte fakta og korrekt tolkning heraf. Det kan du være med til at afkræve.
Frihedskampen er i fuld gang og skønt at mærke en fortsat stigende opbakning hertil!
For dig der ikke tåler mundbind (og det er vi mange som ikke gør), kan du benytte dig af vores originale gule badge. Du kan bestille det på linket nedenfor.
Det er IKKE noget krav og du skal heller ikke forklare, hvorfor du ikke tåler mundbind. Det kan være af fysiske eller psykiske grunde.
Personligt kan jeg ikke tåle mundbind, fordi jeg bliver skidt tilpas, får åndenød og kan ikke se hvor jeg går eller står.