BREAKING NEWS! – smiletrykket er steget! I sær den sidste uge har flere og flere heldigvis givet slip på angsten – hvilket har vist sig ved flere og flere smil. Ja ligefrem grint <3.

Dagens gode nyhed er at tallene fortsat er umådelige fredsommelige – og udbruddet fortsat klinget af.
På grafen ovenfor har jeg indsat dagens tal som jo tydeligt viser udviklingen (hvis nogen fortsat er i tvivl…). Den blå linie er faktuelle tal, mens den røde alene var for at belyse hvordan grafen med samme tal ville have set ud hvis vi var endt i en bragende corona-epidemi (hvad vi ikke gjorde). Bare lige for at få det HELT på plads.

Og så glæd dig over det stigende SMILETRYK :-). Og husk – smil smitter (ligesom angst). Så smil løs derude og lad os få et endnu højere smiletryk.