Et nyt og meget grundigt studie har netop vist, at der er meget tæt sammenhæng mellem dødelighed ved Covid19 og vejret – temperatur og luftfugtighed. Lignende studier har vist samme tendens tidligere, men dette er det første meget grundige studie.

I det meget grundige studie, hvor forskerne kiggede nøje på data fra Italien og Covid19- udbruddet konkluderer de at vejret i langt større grad forudsiger dødeligheden sammenlignet med andre variable som befolkningen, alder og urbanisering.

Så temperatur og luftfugtighed betyder noget for Covid10 og dødeligheden, ligesom de også finder, at højre temperatur mindsket antallet af smittede.

På billedet ser du betydningen af vejrets temperatur, luftfugtighed, alder osv ifht dødelighed – og en markant stor forskel.

Andre studier har vist samme tendens – men dette er meget markante fund og et meget grundigt videnskabeligt arbejde i et rigtigt godt medicinsk tidsskrift.

Reference: Chaos Solitons Fractals. 2020 Sep; 138: 110137.

Published online 2020 Jul 17. doi: 10.1016/j.chaos.2020.110137

PMCID: PMC7367008

“Association between weather data and COVID-19 pandemic predicting mortality rate: Machine learning approaches”