Seruminstituttet kom d. 6.12.20 med en rapport – hvor deres egne data også viser, at nedlukning ØGER smitten. De viser nemlig, at efterårsferien – som jo er en form for “nedlukning” øgede smitten i landet. Præcis og indlysende – vi smitter nemlig PRIMÆRT mellem nære relationer. Det har masser af forskning og praktiske erfaringer allerede vist.

Det ligger også i flot forlængelse af det imponerende studie fra Wuhan, som jeg omtalte for nogle dage side.

Her undersøgte forskerne knap 10 millioner borgere i Wuhan (stort set alle over 6 år deltog i studiet), efter åbning af landsdelen, har netop vist, at der ved genåbningen INGEN nye symptomatiske patienter var og 300 asymptomatiske personer. Ingen af sidstnævnte smittede andre  – selv om der var 1174 tætte kontakter. 107 af 34424 patienter, som var kommet sig efter COVID-19, blev testet positiv men uden symptomer.

Lockdown i Wuhan var 23.1 – 8.4 – og testningen var 5-8 uger efter.

Det tankevækkende studie blev bragt i Nature Communications.

Der er flere ting, som man kan udlede af dette enestående kæmpe studie.

1) Asymptomatiske personer med positiv test har stort set ingen levende virus og kun uhyre kort tid, og smitter efter alt at dømme enten slet ikke eller meget kort tid. Hvilket fører til, at det ikke giver mening, når man opgør danske test over smittede, idet mindst halvdelen (og stort set alle børn og unge) INGEN symptomer har.

2) Oplukning af landet gav ingen ekstra smittede overhovedet. Er nedlukningen i virkeligheden en smeltedigel for smitte? Eller har det ingen betydning hverken åben eller lukket – fordi virus alligevel har sit “eget” liv og indgår i et større økosystem. Hvad tilfældet jo er idet at også katte, hunde, måger, mink, ræve osv er er smittede.

Hvad såvel Wuhan-studiet som også Seruminstituttets opgørelse bringer fokus på er, at nedlukningen og effekten heraf IKKE er dokumenteret og at vi nu har ganske omfattende dokumentation for, at oplukning af landet (her Wuhan) IKKE medførte øget smitte som nogen jo ville hævde.

Hvad jeg mener man skal gøre?

Åbne Danmark op igen!

Vi kan masser af ting for at holde smitsomme sygdomme i ave – herunder COVID-19. Have fokus på at vi fortsat holder god personlig hygiejne,  sikre at syge med smitsomme sygdomme holder sig hjemme, lufte ud og gå udenfor når vi kan samt drage særlige foranstaltninger omkring særligt udsatte borgere som skrøbelige gamle.

Som jeg har sagt mange gange er regeringens nedlukning af landet helt ude af proportioner med de faktuelle forhold og konsekvenserne, udokumenteret samt på alle måder horribel.

Såvel Seruminstituttets egen dokumentation som det imponerende studie fra Wuhan understreger vanviddet i nedlukningen og at oplukning af landet IKKE fører til ændret smitte. Tværtom.

Nu må regeringen, støttepartierne og oppositionen da snart vågne op og slippe deres fakta-resistens! Luk landet op!

PS. Seruminstituttets rapport er iøvrigt misvisende – deres argumentation for nedlukning (som det jo reelt er) henviser ikke til valideret og publiceret forskning. Og det er jo netop pointen – at vi IKKE har valid forskning som dokumentere en samlet positiv effekt, men tvært om forskning som i stigende grad argumentere for det modsatte (læs også mine tidligere indlæg). Ikke mindst fordi nedlukning koster liv som følge af forringet uddannelse (se mit indlæg omkring Years of Lost life – link nedenfor), forringet behandling/diagnostik af alvorligt syge, forringet (og manglende) genoptræning osv. Kort sagt det er et meget komplekst regnestykke, og hvor forskningen i stigende grad (og forståeligt) viser at nedlukning er katastrofal for et samfund.

Læs studiet her:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33219229/

Seruminstituttets rapport:

https://covid19.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/covid19/modelberegninger/notat-om-effekten-af-nedlukning-frem-til-jul_06122020.pdf?la=da

Studie om manglende uddannelse:

https://vibekemanniche.dk/breaking-nedlukning-af-skoler-koster-liv/

Dette er en 100% uafhængig blog og der indgår ingen reklameindtægter. Uafhængighed er afgørende nu og for vores demokrati. Vil du støtte mit fortsatte uafhængige arbejde, som tager udgangspunkt i dokumentation og fakta, er du meget velkommen til at støtte bloggen. Ethvert beløb, stort som småt, er værdifuldt for det videre arbejde. Betal med mobilepay på 30934 (LIVA Group). Tak for din støtte.