Regeringen har atter – helt uden hold i lægevidenskabelig dokumentation – lukket landet! Hvorfor? Fordi de kan!

Virker nedlukningen så? Næppe. Vi kan jo starte med at se på de danske tal. Man kan endda argumentere for, at nedlukning og det at mange tilbringer mange timer med deres NÆRE relationer får smitten til at stige. Det er der jo noget, som tyder på. COVID-19 smitter nemlig primært mellem nære relationer. Denne antagelse finder opbakning i et nyt og omfattende studie af knap 10 millioner borgeren i Wuhan.

Et nyt imponerende studie fra Wuhan bringer nemlig fokus på, hvordan OPlukningen af landet ikke medførte en eneste syg.

Kæmpe studie og undersøgelse af knap 10 millioner borgere i Wuhan (stort set alle over 6 år deltog i studiet), efter åbning af landsdelen, har netop vist, at der ved genåbningen INGEN nye symptomatiske patienter var og 300 asymptomatiske personer. Ingen af sidstnævnte smittede andre  – selv om der var 1174 tætte kontakter. 107 af 34424 patienter, som var kommet sig efter COVID-19, blev testet positiv men uden symptomer.

Lockdown i Wuhan var 23.1 – 8.4 – og testningen var 5-8 uger efter.

Det tankevækkende studie blev bragt i Nature Communications.

Der er flere ting, som man kan udlede af dette enestående kæmpe studie.

1) Asymptomatiske personer med positiv test har stort set ingen levende virus og kun uhyre kort tid, og smitter efter alt at dømme enten slet ikke eller meget kort tid. Hvilket fører til, at det ikke giver mening, når man opgør danske test over smittede, idet mindst halvdelen (og stort set alle børn og unge) INGEN symptomer har.

2) Oplukning af landet gav ingen ekstra smittede overhovedet. Er nedlukningen i virkeligheden en smeltedigel for smitte? Eller har det ingen betydning hverken åben eller lukket – fordi virus alligevel har sit “eget” liv og indgår i et større økosystem. Hvad tilfældet jo er idet at også katte, hunde, måger, mink, ræve osv er er smittede.

Wuhan har været endnu tættere og rigidt styret end vi har (også selv om man ikke skulle tro det muligt).

Ser vi på danske forhold oplevede vi, da landet blev åbnet i foråret, at den fortsatte nedadgående kurve fortsatte støt og roligt. Helt upåvirket af, at landet var åbnet op.

Hvad studiet måske mest af alt bringer fokus på er, at nedlukningen og effekten heraf IKKE er dokumenteret og at vi nu har ganske omfattende dokumentation for, at oplukning af landet (her Wuhan) IKKE medførte øget smitte som nogen jo ville hævde.

Hvad jeg mener man skal gøre?

Åbne Danmark op igen! Have fokus på at vi holder god personlig hygiejne og sikre at syge med smitsomme sygdomme holder sig hjemme og så drage særlige foranstaltninger omkring særligt udsatte borgere som skrøbelige gamle.

Som jeg har sagt mange gange er regeringens nedlukning af landet helt ude af proportioner med de faktuelle forhold og konsekvenserne, udokumenteret samt på alle måder horribel. Dette kæmpe studie fra Wuhan understreger vanviddet i nedlukningen og at oplukning af landet IKKE fører til ændret smitte. Tværtom.

Det må kaldes omvendt men overbevisende bevisførelse.

Nu må regeringen, støttepartierne og oppositionen da snart vågne op og slippe deres fakta-resistens! Luk landet op!

Læs selv studiet her:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33219229/