Min kollega Ulrik Gerdes holder NØJE øje med COVID-19-tallene. Inklusiv dødsfald. han er bestemt ikke enig med Statens Serum Institut i at antallene af alle dødsfald i Danmark hér i 2020 er de laveste de seneste 6 år.

For det første kan dokumentationen for påstanden ikke findes. For det andet har Ulrik Gerdes lavet ovenstående kurve, som taler sit eget nøje sprog.

Her er hans kommentarer.

[1] 2015 og 2016 var relativt gode år i forhold til dødelighedsgennemsnittet de seneste 10 år, og

[2] 2017 var et meget gennemsnitligt år, mens

[3] 2018 var et rædsomt ‘Annus horribilis’, med et skønnet overskud på omkring 1.800 dødsfald (dels som følge af en hidsig influenzaepidemi i foråret og dels på grund af hedebølger i juli og august).

[4] 2019 startede ud som et godt år, men skiftede gear i sidste halvdel af august (jeg ved ikke hvorfor…), og

[5] 2020 lagde ud med lave dødeligheder allerede i februar, dvs. før coronaepidemien kom til Danmark, og dykkede i marts, men er siden krøbet op til gennemsnittet, dvs. at vi IKKE som hævdet aktuelt har et underskud af dødsfald i 2020.

 

Længere er den egentlig ikke – så vi må IKKE glæde os over laveste dødelighed i 6 år – det er IKKE korrekt.

Der er til dato registreret i alt 675 coronarelaterede dødsfald i Danmark, dvs. svarende til hvor mange danskere der  dør i løbet af 4-5 dage.