Jeg bliver rystet – og vemodig på børnenes vegne – når en minister for børn og undervisning som Pernille Theil-Rosenkrantz skriver til landets forældre, at de skal holde børnene hjemme fra sociale arrangementer. Derved indskrænker hun børnenes sociale liv og krænker deres rettigheder!

Hun skriver : “Du bør aflyse eller melde afbud til alle sociale arrangementer i forbindelse med skole, fritidstilbud og ungdomsuddannelser.”

‘Hvad bilder hun sig egentlig ind? Socialt samliv, leg og interaktioner mellem børn er en del af børns rettigheder. Børn smitter stort set ikke og får meget sparsomme symptomer på COVID19 (som iøvrigt er langt mindre dødelig end først antaget og i foråret).

Det er et åbenlyst brud på Børnekonventionens artikel 15:

1. Deltagerstaterne anerkender barnets ret til foreningsfrihed og dets frihed til at deltage i fredelige forsamlinger.

og artikel 31

1. Deltagerstaterne anerkender barnets ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser, som er passende for barnets alder, og til frit at deltage i det kulturelle og kunstneriske liv.

Jeg synes det er beskæmmende, når en børne- og undervisningsminister er så enøjet og uden skelen til Børnekonventionen, at hun falder over sine egne ben for at indskrænke børns sociale liv og rettigheder. Helt uden sundsfaglig dokumentation for så grove indskrænkninger og i forhold til en virus, som har vist sig at være langt mindre farlig end først antaget – hvilket de seneste tal også viser. Der er således på ingen måde belæg for et så drastisk tiltag. Udover selvfølgelig en magtdemonstration i den fortsat pågående corona-farce. Vågn nu op Danmark!

Har Danmark udviklet sig til et diktatur? Hvor ikke mindst børnenes rettigheder tilsidesættes?

Ps. Dagens tal – de er meget fredsommelige og positivprocenten fortsat under 1%. Så CoROpå – for dem der kan læse tal…