Bagvaskelse fra SF´s top!

En løgn bliver ikke sand af at blive gentaget. Det har jeg sagt mange gange.

Lige nu er jeg på SF´s medlemsforum på FB udsat for meget grov chikane og regelret bagvaskelse – orkestreret af SF´s sundhedspolitiske ordfører og sygehjælper Kirsten Normann Andersen. Det er grumme sager og egentlig rystende, at en folkevalgt politiker står bag sådan en meget grov bagvaskelse.

Må jeg minde SF om, at vi har demokrati her i landet. Og ytringsfrihed. Jeg har også ytringsfrihed.

Må jeg også minde SF om, at jeg nu det sidste år har brugt vel cirka 3000 frivillige arbejdstimer på at informere lødigt og objektivt omkring corona. Alt imens at SF´s sundhedspolitiske ordfører Karen Normann Andersen er betalt af os skatteborgere for at udøve et politisk hverv. Ikke for at tryne og chikanere lovlydige borgere og læger.

Karen Normann Andersen kunne med stor fordel bruge tiden på at sætte sig ind i – samt forsøge at forstå – fakta, fremfor at chikanere læger som mig.

Men fremfor at forsøge at forstå hvad jeg fremlægger af fakta, så kaster SF´s ordfører sig i stedet over mig som person. Sviner mig til. Frembringer løgne og sår tvivl om min faglighed. Plus klager gentagende gange til Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvorfor? Fordi jeg taler regeringen imod.

Lad os starte med løgnene som Lene Romer Halby skriver om. Hun er socialfaglig konsulent og det er da bekymrende, at hun omgår sandheden så lemfældigt og har så lidt styr på fakta.

1)    Jeg har ALDRIG reklameret for fritagelsesattester. Aldrig.

2)    Jeg har ALDRIG kaldt mig børnelæge. Jeg har stor forstand på børn og har arbejdet med børn i en stor del af min lægelige karriere. Det kan ingen tage fra mig. Af samme grund sad jeg bl.a. med som lægelig ekspert, da Barnets Reform blev udarbejdet ifht. at sikre bedre omsorg for udsatte børn. Jeg underviser i sundhedsfaglige forhold omkring børn og har gjort det i mange år. Samt skrevet mange bøger om og for børn. Hvad journalister og andet godtfolk måtte kalde mig, er jeg ikke ansvarlig for. De har bl.a. også kaldt mig psykolog og hundehader.

3)    Jeg har ALDRIG turneret rundt med et kursus ”Spot en svindler”.

4)    Jeg er ALDRIG blevet brugt af kommunerne til at afvise lægeerklæringer fra andre læger. Tværtom er jeg blevet – og bliver – brugt til netop at sikre disse tolkes korrekt og dermed sikrer borgerens retssikkerhed. Så dette ikke overlades til sagsbehandlere uden lægefaglig baggrund eller indsigt.

Kirsten Normann Andersen forholder sig IKKE til de faktuelle forhold, som jeg fremlægger igen og igen. Nej, hun bruger tiden på at skrive til Styrelsen for Patientsikkerhed. Hvorfor? For at få mig til at tie! Tryne mig! True mig på min autorisation! Det er bare IKKE i orden og jeg er rystet over en sådan adfærd fra en folkevalgt politiker.

Lad mig slå fast én gang for alle – jeg kunne aldrig drømme om at gøre noget, som jeg ikke må. Regler og retningslinier skal naturligvis følges meget nøje. Jeg har i mine nu 30 år som læge selvfølgelig arbejdet samvittighedsfuldt og med øje for netop at følge givne retningslinier. Jeg bliver vred, når man forsøger at lukke munden på mig ved at chikanere mig med useriøse klager  uden hold i fakta til Styrelsen for Patientsikkerhed.

I mit arbejde gennem 25 år som lægefaglig rådgiver for blandt kommunerne har jeg læst over 30.000 lægeattester. Mit skøn er at cirka halvdelen af disse er skrevet – og skrives – af læger UDEN B-autorisation. Typisk på hospitaler og i praksis og typisk såkaldte statusattester. Størsteparten af de attester som kommunerne bruger er netop statusattester. Og der er INGEN krav om A-eller B-autorisation. Kun ganske få attester foreskriver en særlig læge.

Det mest nedslående er dog, at Karen Normann Andersen angiveligt ikke forstår de fakta, som jeg fremlægger igen og igen. Eller også VIL hun ikke bare forstå dem og derved erkende at jeg har ret. Nu over 1 år henne i den katastrofe, som ikke mindst SF har været med til at påføre landet og befolkningen. Befolkningens enorme frustration, vrede og sorg har vel også ramt SF?

Hvis det er sådan, at man i SF taler om andre mennesker – herunder kompetente fagfolk – så må jeg sige, at det er en øglerede, som internt bør arbejde med deres netchikane, nethad osv. Plus jeg håber, at det skræmmer ordentlige mennesker/vælgere væk. For det er ækelt. Virkelig ækelt.

Det er IKKE i orden – og jeg forventer, at SF´s øverste ledelse Pia Dyhr lægger afstand til så grov chikane og forsøg på bagvaskelse fra hendes medlemmers side. Det er så u-ordentligt som noget kan være.

Hvem klager jeg til over en så grov chikane fra en folkevalgt. Er det Folketingets præsidium?