Corona-tallene er helt fantastisk i dag søndag d. 26.4. Ud af lidt over 10.000 testede var blot 130 smittet. Altså 1,28%. Det er jo helt fantastisk men viser også, at der INTET sundhedsfagligt belæg er for at holde landet lukket. Igår var cirka 2% af over 11.000 testede testet som værende smittet. For praktiske gøremål må vi jo sige, at problemet med corona er overstået for denne gang. Punktum og færdig!

Flere har spurgt mig – hvad ville der være sket hvis vi havde fulgt dine råd fra starten. Ja for det første ville vi jo have sikret at alvorligt syge fik deres nødvendige behandling og genoptræning, vi ville have undgået 35.000 operationer blev aflyst og så ville vi have sikret, at 9000 mennesker ikke døde alene eller skulle face-time med deres nærmeste. Jeg tør slet ikke tænke på det antal af mennesker i sorg – som ikke måtte være hos deres elskede døende. Hvorfor ikke? Ja, det er godt spørgsmål. Jeg kender IKKE svaret. Herudover ville landets økonomi ikke ligge i laser og mange virksomheder ville undgå konkurs. Børn ville have været blandt deres venner i dagpasningerne og børnene ville have passet deres skolegang. Udsatte børn ville ikke have befundet sig 24/7 i dysfunktionelle hjem og blevet udsat for mere vold og flere seksuelle krænkelser. Indespærring og meget andet. Listen er faktisk næsten uendelig over alle de katastrofale følger vi ville og kunne have undgået. Ja – hvis man havde lyttet til mig fra starten.

Jeg har haft ret hele tiden. Omend jeg har været censureret af pressen og søgt latterliggjort og udsat for meget grov chikane. Prisen har været høj – men jeg har haft bidt mig fast og ikke mindst holdt fast. Hvorfor? Fordi jeg jo kunne se af tallene, videnskabelige undersøgelser, tidligere epidemier osv at jeg havde ret. Så simpelt er det faktisk. Herudover har jeg jo peget på tiltag, som ville forebygge smitten. Så det er ikke sådan, at det ENTEN var lukning eller intet. Der er rigtigt meget vi kunne og skulle have gjort (det har jeg skrevet mange og lange indlæg om).

Nu er vi så her – hvor landet faktisk fortsat er delvist lukket. Uvist af hvilken grund, når tallene er så fine, årstiden hjælper os videre – og vi selvfølgelig kan holde fast i mange gode og velkendte fif, når smittespredning skal minimeres.

Lad os stille krav til landets politikere om at få åbnet landet igen – og få landet på fode i en fart. Samt hjulpet alvorligt syge og udsatte børn. Uha – jeg bliver fysisk dårligt af at tænke herpå og den forhaling der er sket i de alt for mange uger, hvor landet har været lukket ned. Uden tal der på noget tidspunkt reelt har bekræftet det var nødvendigt.