Det er skrap kost at genlæse nogle af departementschef Barbara Bertelsen i Statsministeriet´s mails fra starten af coronakrisen.  Ikke mindst de natlige mails. Mails fra dengang, hvor afsættet til at køre landet i sænk startede. En kurs som blev sat af to mennesker – Barbara Bertelsen og Mette Frederiksen.

Barbara Bertelsen læser en artikel i The Lancet – og vupti – så har hun set lyset. Pyt med at hun ingen lægefaglig baggrund har og dermed heller ikke den nødvendige lægefaglige tolkningsmulighed. For Barbara Bertelsen er kursen klar. Det viser HVOR farlig manglende ydmyghed overfor egne begrænsninger er – og hvor katastrofale følger det kan får for et land. Og allerede har haft for Danmark.

Man bliver meget klogere af at få indblik i disse mails. Ikke mindst den manglende respekt for  Sundhedsstyrelsen og lægefaglig rådgivning skinner tydeligt igennem. Den behøvede Barbara Bertelsen åbenlyst ikke – for hun kunne godt læse engelsk…

En væsentlig del af coronakrisen handler om alt andet end corona – ikke mindst såvel departementschefens, Mette Frederiksens men også mange journalisters omnipotens. Grundlæggende en manglende respekt for faglighed og lægefaglige vurderinger. Sammenholdt med jagten på frygt – og dermed skamridning af den samme håndfold alarmistiske eksperter. “Eksperter” som har bakket frygten op. Igen og igen og igen.

Indblikket i departementschefens enerådighed og enfoldige kurs er på samme tid skræmmende – men giver også en forståelse for, hvad der har ført landet ind den katastrofe, som vi befinder os i.

Det har ALDRIG været corona, som har truet os herhjemme, men de tilhørende politiske beslutninger. Og det er fortsat tilfældet.

På den ene side, har “man” bildt sig selv ind, at “man” AKA Barbara Bertelsen med sin jurabaggrund havde forstået coronaens væsen og på den anden side har “man” AKA Mette Frederiksen taget myndighederne/Sundhedsstyrelsen ved at lyve om, at de stod bag nedlukningen. En løgn som er blevet gentaget mange gange. En løgn som jeg fortsat ikke forstår tillader, at Mette Frederiksen fortsætter som statsminister. Ifølge ministeransvarsloven kan man straffes med op til 2 års fængsel for at lyve for folketinget (se udklip ovenfor fra Ministeransvarsloven).

Men Mette Frederiksens løgn, giver jo god mening, når man har læst en del af mailkorrespondancen og Barbara Bertelsens “Hope is not a strategy” og andre tåbelige kommentarer fra en GAJOL-æske.

Nu sidder vi her i saksen – 1 år efter helvedet brød løs – og med et land i frit fald. Fordi en meget enerådig statsminister og ligeså enerådig departementschef – besluttede sig for sammen at styre landet durk ned i helvedet. Respektløst og uden reel respekt for ikke mindst lægefagligheden og i dette tilfælde Sundhedsstyrelsens vurderinger. Uhyggeligt skræmmende omend indsigtsfuldt. Jeg ville ønske, at Barbara Bertelsen havde holdt sig til GAJOL-æskerne og deres bonmot´s.

Når jeg – med min 30-årige lægelig karriere inkl min Ph.d. – har været så præcis i mine corona-vurderinger, som tilfældet er, ja, så skyldes det IKKE Gajol-æsker og at jeg kan læse og forstå engelsk. Så skyldes det 30 års vedholdende lægefaglig træning ifht netop at læse, forstå og ikke mindst internalisere videnskabelige studier, lægefaglige færdigheder, statistik, kommunikation og ikke mindst forståelse for folkesundhed. Den har Barbara Bertelsen ikke og uanset hvor mange gange hun læser en artikel forfra og bagfra i The Lancet – så vil hun aldrig opnå det.

Men måske afspejler det meget godt tiden. At vi ikke længere værdsætter faglighed. At vi naivt tror, og nok også til en vis grad bildes ind, at vi kan “lære det hele på internettet”. Men det kan vi IKKE.

Det er respektløst og skræmmende. Intet andet. I dette tilfælde har samme respektløshed for fagkundskaben gjort, at landet er endt i en katastrofe. At døende ikke har fået taget afsked. At kræftsyge er blevet mere syge. At syge ikke er blevet genoptrænet. At udsatte børn er blevet endnu mere udsatte. At virksomheder går konkurs. At landet styrtbløder økonomisk. Ja, fortsæt selv opremsningen…