Her har du rendt rundt og givet andre mennesker komplicerede (og tåbelige) fodhilsner – undladt at give dine nærmeste venner og familiemedlemmer et kærligt knus – og så er vi her. Præcis lige her – hvor vi kan se hvor få der har haft Covid19. Af de testede for Covid19 har 2,51% været smittet. Hvis man tager i betragtning, at rigtig mange er blevet testet – næsten 0,5 million danskere – ja så må man formode, at max 20.000 reelt har været smittet. Måske endda færre. Det gør, at skønsmæssigt 0,5% danskere har været smittet med Covid19.

Dagens sidste tal viser fuldstændig fredsommelig udvikling – nemlig at 71 er testet smittet det sidste døgn ud af 8800 – og 3 færre indlagte end døgnet inden. Således 0,8% smittet. Udbruddet for praktiske gøremål ovre – også selv om landet er blevet åbnet delvist op. Det har ikke haft nogen negativ indflydelse og forklaringen er bl.a. foråret og Covid19´s sæsonvariation.

En ekstern evaluering af den norske nedlukning har netop vist, at nedlukningen IKKE var lægeligt begrundet og at udbruddet allerede var på retur, da der blev lukket ned. Smittetrykket lavt.

Samme situation har vi i Danmark og ville en dansk uvildig evaluering helt sikkert vise. Det siger jeg med stor overbevisning, da jeg jo har fulgt tallene meget nøje. Trenden så vi FØR landet blev lukket helt ned. Og samme dag som landet blev lukket helt afgav jeg forinden nedlukningen interview til BT, hvor jeg beskrev tallene, at INTET tydede på en bragende epidemi og at de procentuelt var faldende. De er faldet lige siden. Støt og roligt. Så samme situation har vi i Danmark som i Norge.

Hvad kan vi lære af denne corona-katastrofe, som landet har været igennem – og fremadrettet skal betale afdrag på. Både menneskeligt, sundhedsmæssigt og økonomisk.

1) For det første skal vi omgående sikre, at en regering fremadrettet IKKE vil kunne nedlukke landet så let og uden reelt sundhedsfagligt belæg. Mette Frederiksens henvisning til ´myndigheder´, når det så ikke er Sundhedsstyrelsen, virker som forsøg på at skyde sagen til hjørnespark. Det er vel næppe Søfartsstyrelsen hun har søgt rådgivning hos os. Sundhedsstyrelsen var og ville være den primære myndighed hun skulle søge rådgivning hos. De pegede IKKE på en nedlukning af landet som en gangbar løsning.

2) Vi skal også sikre os, at beslutninger er transparente – så befolkningen og offentligheden kender bevæggrundene. Det gør vi ikke nu. Alt for meget er skjult for offentligheden.

3) Vi skal også sikre os, at skulle det ske igen, ja, så nedsætter man omgående et eksternt og uvildigt fagråd. Det bliver mere og mere tydeligt, at SÅ omfattende indgreb har hvilet på ganske få menneskers dømmekraft. Det er vældig farligt – ikke mindst hvis det som nu har været en åbenlys dårlig dømmekraft.

4) Vi skal få nedsat en uvildig undersøgelseskommission, som kan gennemgå dokumentationen (og manglen på samme). Samme undersøgelseskommission skal også belyse om vilkårene var til stede, om rådgivning fra Sundhedsstyrelsen blev tilsidesat og på hvilket grundlag statsministeren traf så voldsom beslutning og om hun reelt vildledte folketinget.

5) Hasteloven blev hastet igennem og helt udenom de sædvanlige parlamentariske trin. Samme lov bør selvfølgelig ud fra de aktuelle forhold og at vi befinder os i en helt anden situation nu, ophæves. Det siger sig selv. Udbruddet forblev fredsommeligt og er nu for praktiske gøremål ovre.

 

Ps. Den mest alvorlige smitsomme sygdom vi har stået overfor de sidste tre måneder – er frygt. Og DET er om noget en smitsom sygdom.