Det tog noget tid – indrømmet – men endelig har Lægemiddelstyrelsen selv fået kigget på vaccinationstallene – og forstår dem. I hvertfald at der var langt flere indrapporterede bivirkninger ved nogle Pfizer-batches (de første) end andre. De senere. Altså bekræfter Lægemiddelstyrelsen endelig vores fund. Hvorfor det tog dem så lang tid, aner jeg ikke. Men så langt så godt.

I modsætning til vores forskningsstudie, har Lægemiddelstyrelsen selv kigget lidt på tallene og ud fra dette konkluderet lidt til højre og venstre. Deres “fysikrapport” er IKKE at betragte som egentlig forskning og har IKKE været igennem såkaldt peer-review.

Udover at vi er enige om at der var flest indrapporterede bivirkninger i starten af vaccine-udrulningerne – det viser tallene ganske enkelt – så er vi bestemt ikke enige i, at det IKKE er et sikkerhedssignal. Tværtom.

Lægemiddelstyrelsen kommer med en langhåret forklaring om, at det var sundhedspersoner (suk) som fik størsteparten af de tidlige Pfizer-partier (og andre) og dermed også fik de partier med flest bivirkninger. Men Lægemiddelstyrelsen mener, at indrapporteringerne skyldes, at sundhedspersonalet vidste hvordan de skulle indrapportere. Velan. Men pointen er jo, at sundhedspersonalet altså også fik både 2. og 3. vaccination – og der indrapporterede de IKKE. Altså en udokumenteret påstand og noget vås.

Det er også noget vås, når Lægemiddelstyrelsen skriver, at bivirkningerne også skyldtes at de herudover blev givet til ældre og skrøbelige (21% af de partier med mange indrapporerede bivirkninger). Jo – men det blev 2. og 3. vaccination jo altså også! Til dem som ikke var døde. Så det argument er også vrøvl. Ren vrøvl.

På et tidspunkt meldte Lægemiddelstyrelsen ud til landets læger (juni 2021) at nu behøvede man ikke indrapportere bivirkninger længere (i hvertfald de lette). Hvilket i sig selv var en ejendommelig udmelding. Men faldet i indrapporterede bivirkninger faldt langt tidligere – ganske enkelt fordi det nu var andre partier vacciner befolkningen fik. Reelt har og havde læger jo fortsat pligt til at indrapportere bivirkninger. Og har det fortsat.

Lægemiddelstyrelsen burde langt tidligere have råbt vagt i gevær. I stedet har de gentagende gange forsøgt at drage tvivl om vores studie og vores fund samt igen og igen (og nu igen) nedtonet sikkerhedssignalet. Hvorfor? Hvad er Lægemiddelstyrelsens agenda?

Pointen er soleklar – nemlig at de første vacciner som blev givet befolkningen – og ja primært sundhedspersonale – afstedkom langt større risiko for bivirkninger end partier, som blev givet senere.

En nærliggende forklaring er, at producenterne IKKE havde styr på produktionen, transporten, opbevaringen og administrationen. Fordi det hele skulle gå så stærkt.

Vi ved allerede, at de havde svært ved at opskalere fra projekt-vaccinerne (proces 1) til de kommercielle vacciner (proces 2). Og i det arbejde ændrede de måden at få fremstillet mRNA-delen – med det resultat, at der er fundet DNA-rester i de kommercielle vacciner. Sådanne må IKKE være en del af mRNA-vaccinerne og skal være fjernet i produktionen.

Her har du link til vores studie (som nu ligger på en 400. plads over mest læste forskningstudier i hele verden ud af over 24.700.000 forskningstudier! )

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13998

Her har du Lægemiddelstyrelsens pressemeddelse og “fysikrapport” – altså deres egen lille afrapportering, som i modsætning til vores forskningsstudie IKKE har været gennem peer-review og IKKE er at betragte som forskning

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2023/flere-indberetninger-i-starten-af-vaccinationsprogrammet,-men-ingen-mistanke-om-sikkerhedsforskelle-mellem-covid-19-vaccine-batches/

Og så henviser Lægemiddelstyrelsen til noget forbandet vrøvl fra PEI (den tyske “SSI) – og her har vi også afsløret PEI´s vås

https://schmeling.dk/Critique%20PEI%20SafeVac%202.0%20study.pdf