Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort tallene bag de døde. Ikke mindst aldersfordelingen og hvad de fejlede.

Først kønsfordelingen – som er interessant – nemlig at ud af 139 dødsfald er 46 kvinder og 93 mænd. Det er et lille tal og dermed giver det ikke mening at lave ordentlig statistik. Når man ser opgørelser over større antal er der en lille overvægt generelt af mænd. Dog ikke så markant som her.

Så er lidt mere end halvdelen over 80.

59 år eller yngre :4

60-69 år : 15 personer

70 -79 år: 40 personer

80-89 år: 56 personer

90 år eller ældre: 24 personer

84% af de døde har indenfor de sidste 5 år været indlagt med alvorlig sygdom som sukkersyge, kræft, kroniske lungesygdomme, hjerte-kar-sygdomme eller blodsygdomme. Hvilket jo netop understreger, at dem som dør med corona typisk fejler noget alvorligt i forvejen – ligesom alder også betyder noget. Samme billede som vi jo kender fra influenza.

Når man ser på tallene fra Seruminstituttet har vi lige nu generelt ifht landets dødelighed IKKE nogen overdødelighed. Vi skal også huske, at mens der er død 139 med corona – er der i samme tidsrum død cirka 4500 mennesker herhjemme. Da vi havde stor influenzaepidemi i 17/18 døde der 2822 mennesker med influenza.

Proportioner i indsatsen – det er det jeg efterlyser – og efterlyser igen og igen og igen.

Tak for alle jeres opmuntrende ord. Alle kommer til orde, hvis I kan undlade at fornærme mig (det er så lettere sagt end gjort for nogle af jer). Denne debat er vigtig og det er også vigtigt at huske hinanden på at vi lever i et demokrati!