Mindre end halvdelen af smittede med SARS-CoV-2 (COVID-19) har symptomer.

Et studie, som Rigshospitalet sammen med bl.a. SSI/Kåre Mølbak offentliggjorde for nylig viser, at kun 52% af dem i pågældende studie blandt pensionerede bloddonorer over 70 år, som havde antistoffer og dermed havde været smittet, kunne huske, at de havde været syge. Kort sagt ingen symptomer (se studiet nedenfor).

Herudover ved vi, at børn og unge typisk stort set ingen eller slet ingen symptomer får på COVID-19. Måske fordi de har fået MFR-vaccine – men andre forhold spiller selvfølgelig også ind.

Men samlet set er det så betydeligt under halvdelen af smittede (når vi tager alle med) som har symptomer. Har man ikke symptomer smitter man enten slet ikke eller meget lidt.

Så når vi fx idag at 1367 ud af over 80.000 testede er smittet (fortsat 1,67% og uden nogen stigning) – ja så vil max 650 af dem have symptomer. Herudover ved vi så også, at størsteparten kommer sig hurtigt – ligesom vi ved, at man efter alt at dømme får ´fisket´ stort set alle smittede op. Det så vi fx fra Thisted, hvor man testede alle i kommunen og IKKE fandt flere procentuelt end dem man allerede havde fanget.

Hvad forsøger jeg at sige – jo godt gættet – coROpå! Lad os nu for pokker få åbnet landet op og kræve vores liv tilbage.

Corona-indsatsen har i hele forløbet være helt ude af proportioner og ekstremt indgribende i vores liv og økonomi. Det havde været langt billigere at få etableret ekstra senge – ja faktisk bygget et supersygehus – end at føre landet ud i den enorme økonomiske, sociale og sundhedsmæssige krise. Nu bliver der til gengæld fremadrettet langt færre ressourcer og penge til fx kræftsyge, hjertesyge osv. Vanvittigt. Ganske enkelt vanvittigt.

Vanviddet fortsætter. Minkmassakren er et andet godt eksempel, hvor rigtig mange af os tager os desperat til hovedet og tænker NEJ, NEJ, NEJ. En handling og overgreb på et erhverv og folks levebrød, som jeg forventer vil få konsekvenser. Konsekvenser i form af valg, at Mette Frederiksen går af som formand plus søgsmål mod de involverede parter.

Læs studiet her:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33103182/

Vores samtalebog “CoROpå” synes jeg jo af gode grunde er en god julegave. Ikke mindst for ´modstandsbevægelsen”. Den opridser jo hvad der stod tydeligt fra start og har gjort i hele forløbet.

Du  kan bestille her til særpris 98 kr:

https://forlagetliva.dk/coropa-en-samtalebog-om-covid-19.html