Århus kommune har netop besluttet at medarbejderne slet ikke på ryge i arbejdstiden – hverken ude eller inde. Et herligt og rigtigt initiativ, og jeg håber, at andre kommuner følger trop. Erfaringerne og videnskabelige undersøgelser viser da også, at begrænser vi tilgængeligheden (hvad dette er et godt eksempel på), så begrænser vi også forbruget. Og mange bliver inspirereret til enten at ryge mindre eller endnu bedre helt holde op med at ryge! Vi har allerede set de meget positive konsekvenser af rygeloven, hvor langt færre ryger idag end før rygeloven. Plus vi ved, at især børn og unge påvirkes af andres rygning både ifht eget helbred, men også idet at rygning ´smitter´.
Derfor så jeg gerne, at vi på alle måder forsøgte at begrænse, at børn og unge påvirkes af andres rygning. Forbud mod rygning på film bør vi fortsat indføre (ligesom man gør i USA) og så er vi nødt til at overveje, hvordan vi kan begrænse rygning i barnets hverdag – udover, når det passes af andre (dagpasninger og skoler). Kan man forbyde rygning i private hjem, hvor børn opholder sig, vil det være fint. Vi er næppe modne til dette endnu – men vi nærmer os! Da vi i sin tid diskuterede rygeloven, var der mange som latterliggjorde os, som var fortalere herfor. Idag accepterer vi det (stort set) alle.
Altsammen blot for at sige – at jeg håber mange kommuner (og private arbejdsgivere) følger Århus Kommunes fine initiativ. Et initiativ som uden tvivl vil komme rigtig mange mennesker til gavn – ikke mindst de involverede rygere!