I dagens udgave af Berlingske Tidende har Nina Bjarnason og jeg nedenfor indlæg.

Omskæring af drenge

Af Nina Bjarnason, læge, dr. med, Vibeke Manniche, læge, ph.d.
4. juli 2013, 22:30

“Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort notat »Omskæring af drenge« og det har fået sundhedsminister Astrid Krag til at fastholde lovligheden af en rituel kønslemlæstelse af raske drenge. Disse har typisk muslimske eller jødiske forældre. Vi er dybt chokerede – ikke mindst lægeligt! Det er grov vanrøgt af barnet, og det har Sundhedsstyrelsen end ikke forholdt sig til.

Sundhedsstyrelsen skønner, at 1.000-2.000 nyfødte drenge hvert år og helt uden nogen lægelig grund får skåret deres forhud væk. Af religiøse grunde. Dette grumme overgreb er i modstrid med Børnekonventionen, som Danmark har forpligtet sig til at efterleve. Men netop Børnekonventionen og barnets rettigheder, herunder den grove vanrøgt, har Sundhedsstyrelsen end ikke omtalt. Til gengæld henviser Sundhedsstyrelsen i sit notat til Sundhedslovens § 14, hvordan man skal forholde sig hos en PATIENT. Her falder kæden for alvor af. Barnet er IKKE en patient, ej heller sygt. Det er alene et hjælpeløst barn.

Notatet er noget makværk, hvor det helt grundlæggende, nemlig barnets rettigheder og at barnet ikke er sygt, men rask, ignoreres fuldstændig. Det er slet ikke en sag for Sundhedsstyrelsen, men Socialministeriet, da det om noget handler om vanrøgt af barnet.

Den nyfødte dreng kan ikke give samtykke og indgrebet er i stærk modstrid med enhver anden praksis inden for lægevidenskaben, hvor der er respekt om personens autonomi og et indgreb altid skal opvejes af de lægelige fordele. Her er der ingen lægelig forklaring eller årsag, og alligevel udsætter man den raske dreng for et potentielt farligt overgreb på en vital legemsdel. Det er grotesk, at et moderne samfund anno 2013 fortsat tillader rituel kønslemlæstelse af raske drenge. En situation, hvor hensynet til forældrene på uhyggelig vis overskygger drengens rettigheder og autonomi, og man fuldstændig har udeladt hensynet til det nyfødte barn og dets grundlæggende rettigheder, herunder at samfundet skal beskytte barnet mod overgreb. Også om det er overgreb fra forældrene eller f.eks. en rabbiner med en sløv kniv.

Astrid Krag og Sundhedsstyrelsen legitimerer fortsat krænkelse af 1.000-2.000 nyfødte, raske drenge hvert år.”

I den forbindelse er der selvfølgelig meget mere at sige hertil – end hvad 2200 anslag rummer. En vigtig pointe, som der ikke var plads til, er det horrible, at en stor del af omskæringerne foretages af personer uden lægelige uddannelse, typisk fx rabbineren. Det gør sagen endnu mere grotesk, også selv om det hedder sig, at en læge skal være tilknyttet. Det er mig bekendt det eneste sted, hvor man overhovedet tillader en ikke-læge at skære i et andet menneske, og hermed endda et barn, som IKKE er sygt og IKKE kan give samtykke. Helt grotesk. Det bekræfter blot, at forstanden fuldstændig sættes ´on hold´ her – der er intet lægeligt belæg for indgrebet, og det er alene religiøse hensyn, som altså selv af landets sundhedsmyndighed og sundhedsminister vurderes som vigtigere end hensynet til det enkelte barn. Det er på ingen måde acceptabelt og er i mine øjne en meget alvorlig sag – også for sundhedsministeren!

http://www.b.dk/din-mening/omskaering-af-drenge