Som jeg skrev igår – er Sundhedsstyrelsens notat om omskæring eller retmæssigt kaldt kønslemlæstelse – noget skrækkeligt makværk. De har glemt eller bevidst udeladt det allervigtigste – nemlig barnets tarv! Og spørgsmålet er selvfølgelig om SST overhovedet er gearet til den del af lovgivningen. Åbenlyst ikke – og egentlig er det også en sag for socialministeren – idet omskæring af et raskt barn ER et groft overgreb og svær vanrøgt af barnet. I strid med Børnekonventionen, som Danmark har forpligtet sil på enhver måde gennem lovgivningen af bakke op.

I Børnekonventionens artikel 24 står således:
“1. Deltagerstaterne anerkender barnets ret til at nyde den højest opnåelige sundhedstilstand, adgang til at få sygdomsbehandling og genoprettelse af helbredet. Deltagende stater skal stræbe mod at sikre, at intet barn fratages sin ret til adgang til at opnå sådan behandling og pleje.” og senere

3. Deltagerstaterne skal tage alle effektive og passende forholdsregler med henblik på afskaffelse af traditionsbundne ritualer, som er skadelige for børns sundhed.”

Det står så soleklart, som det overhovedet kan. Og ifølge underretningspligten er man som ikke mindst læge forpligtet til at underrette de sociale myndigheder, hvis man får kendskab til at et barn vanrøgtes – og omskæring ER vanrøgt.

Min opfordring er hermed, at Socialministeriet forholder sig til sagen, herunder barnets rettigheder, og at læger, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker osv som får kendskab til kønslemlæstelse af drenge underretter de sociale myndigheder om overgrebet.