Dagens tal fra Seruminstituttet bekræfter, at vi IKKE er på vej ind i en bragende corona-epidemi. De sidste dage har tallene procentuelt været faldende – og således er dagens tal 12,94%. I går aftes var tallet 13,46% – og sådan har det været nedadgående i flere dage. Og det kan ikke alene henføres til regeringens voldsomme indgreb – idet at corona jo har 5 dages inkubationstid.

Det er tid til at regeringen skifter spor. Syge skal fortsat holde sig hjemme, sårbare skal beskyttes, håndhygiejnen håndhæves, men landet skal åbne op igen. Der er alvorligt syge mennesker, som ikke får deres livsreddende udredning, behandling og genoptræning, alene fordi regeringen har vurderet vi rammes af en corona-katastrofe. Den katastrofe er afblæst.

Indsatsen er helt ude af proportioner og står på ingen måde mål med effekten – der er skudt helt ved siden af og med meget alvorlige konsekvenser for mange menneskers helbred og samfundets økonomi. Det gode proportionalitetsprincip er helt blevet tilsidesat – hvilket på mange måder forbliver skræmmende for ikke mindst et demokratisk samfund.

Nu er det tid til handling – og få landet sat på skinner igen. Skal vi ikke hjælpe hinanden med det?