Deltagere til undersøgelse
Foretaget af professor Ask Elklit, Videnscenter for Psykotraumatologi Syddansk Universitet.
Kvindelige stalkingudsatte som har børn med deres forfølger kan henvende sig ved at sende en mail til: stalkingafkvinder@gmail.com.

Mailen skal indeholde din mailadresse samt et par ord om din situation. Herefter vil du modtage et link med mere information samt et onlinespørgeskema som vil tage ca. 45 – 60 min at udfylde.

Dansk Anti-Stalking Forening, Bopam, Offerrådgivningen og Dansk Røde Kors samt en række andre organisationer og fagpersoner med viden om vold mod kvinder og børn støtter og anbefaler undersøgelsen, der har som mål at søge viden om stalkingens betydning for stalkingudsatte kvinder med børn.