Højestretsdomstolen i Østrig slog for nylig fast, at moren, Marion, har eneforældremyndigheden og altid har haft den. Danmarks overførsel af forældremyndighed til Thomas Sørensen er ugyldig og kan ikke anerkendes, da Danmark ikke havde den internationale kompetance i sagen i henhold til Haagerkonventionen. Danmark har således handlet forkert og ulovligt i sagen. Lige nu udebliver Olivers bortfører fra retssagen i Østrig. En ganske alvorlig strafferetssag om bortførelse af et barn.

Jeg har som stort set resten af landet fulgt denne sag med meget stor bekymring. Jeg er selvfølgelig meget bekymret for det store traume, som denne sag og ikke mindst bortførelsen har ført til, herunder det traumatiske for Oliver ved at være revet bort fra hans primære omsorgsgiver, nemlig moren. Derudover kan jeg se af pressen, at moren ikke har haft kontakt til Oliver i nu længere tid. Det er grov omsorgssvigt mod et hjælpeløst barn, som offentligheden er vidne til, og jeg håber, at der tages hånd om Olivers fysiske og psykiske helbred, herunder at Oliver bliver grundigt lægeundersøgt ifht hans vækst, udvikling og psykiske velbefindende. Samtidig bør Danmark selvfølgelig sikre, at Olives bortfører stilles for retten og i dette tilfælde således i Østrig og at danske myndigheder nu medvirker til at retssagen i Østrig kan afholdes og forløbe normalt som i ethvert andet retssamfund.

Kort sagt er Danmarks rolle i denne sag meget beskæmmende – og der savnes i den grad fokus på barnets tarv og vilkår. Ganske gruopvækkende!