Karen Hækkerup er skiftet ud som socialministeren  – og det er jeg meget taknemmelig for. Hvad angår udsatte børn har Karen Hækkerup været en skændsel. Om det handler om uvidenhed, berøringsangst, dovenskab eller noget helt fjerde aner jeg ikke. Men det kan kun gå fremad og jeg har haft svært ved at få øje på hensyntagen til barnets tarv. Solidariteten med det svage og udsatte barn. Måske tør den nye socialminister Annette Vilhelmsen for alvor tage fat på udsatte børn – og få sendt et klart signal til offentligheden og ned gennem systemet. Jeg bistod i sin tid Karen Jespersen med Barnets Reform – og jeg bistår gerne fortsat. Men det kræver reel vilje til at lytte og handle. Man kan gøre rigtig meget – både principielt, i forhold til lovgivning og retningslinier. Men der kan også med god ret tages fat i helt konkrete sager, som lige nu er en skamplet for varetagelsen af udsatte børns tarv. Sådanne sager er fx sagen om Isak Hviid og Oliver, som blev bortført fra Østrig. Ganske alvorlige sager, hvor hver dag tæller og barndommen gradvist svinder. En barndom som typisk afløses af et elendigt voksenliv med alt hvad dertil hører af misbrug, social deroute, manglende uddannelse, arbejdsløshed osv. Der er således en del sager, hvor der skal handles og hvor man i stedet i medierne følger en sand farce. Myndighederne skal forholde sig til facts og ikke ejendommelig mikrofonholderi i pressen helt ude af trit med de faktiske forhold. Barnets rettigheder og beskyttelsen heraf skal i fokus – ganske enkelt. Barnets tarv skal sikres. Lige nu er det alt for ofte forældrenes røst som i de ulykkelige sager på alle måder overdøver barnets spæde stemme. Forældrene er ofte rigtig gode til at tale egen sag – manipulere med ikke mindst medierne hvilket ikke mindst psykopater er gode til – og fremstille sagen i eget perspektiv. Det er ulykkeligt og uanstændigt.
En del af en sådan sagsbehandling vil være at oprette en særlig statslig eller regional enhed med fokus på barnets tarv i sådanne sager – hevet væk fra de enkelte kommuner og deres eventuelle særinteresser.
Hjertelig velkommen til socialminister Annette Villumsen – der er mange børn i nød som er afhængig af din viljekraft og indsats. Gør en forskel!