De senere år, har vi fået øget opmærksomhed omkring langtidsrisikoen ved kejsersnit. Noget tyder på, at kejsersnit øger risikoen for sygdomme hos barnet (og senere voksne). Et dugfrist studie har netop vist, at risikoen for fedme er dobbelt så stor blandt børn, som er født ved kejsersnit, som børn, der er født vaginalt. I studiet har man set på knap 1000 børn og deres forekomst af fedme som 12-årige. Blandt de børn, som var født ved kejsersnit, var risikoen for fedme, herunder svær fedme, dobbelt så stor, som blandt børn født normalt.
Forklaringerne kan være mange, men noget af det, som man de senere år har interesseret sig for i stigende grad, er tarmfloraens betydning for menneskets helbred, herunder ikke mindst fedme. Fødselsmåden har stor indflydelse på netop barnets tarmflora og altså også helbred. På kort og på lang sigt. Det er næppe forklaringen alene, men fundet bør selvfølgelig vække bekymring og andre studier, har vist helt samme tendens. I en situation, hvor netop fedme udgør en stigende trussel mod børn og voksnes helbred, er det selvfølgelig meget bekymrende, ligesom at andre studier tyder på, at der også er øget risiko for en del andre sygdomme hos personer født ved kejsersnit.