Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort notat omkring kønslemlæstelse af raske drenge, og det har fået Sundhedsministeren Astrid Krag til at fastholde lovligheden af en rituel kønslemlæstelse af raske drenge. Det være såvel drenge med muslimske eller jødiske forældre. Jeg er dybt chokeret – ikke mindst lægeligt!
Sundhedsstyrelsen skønner, at 1000-2000 nyfødte drenge hvert år og helt uden nogen lægelig grund får skåret deres forhud væk. Af religiøse grunde. Hvorfor nøjagtigt det foretages interesserer mig ikke, men det gør til gengæld dette grumme overgreb, som er i modstrid med Børnekonventionen, hvor Danmark har forpligtet sig til at efterleve netop Børnekonventionen. Men netop Børnekonventionen og barnets rettigheder har Sundhedsstyrelsen end ikke omtalt. Til gengæld henviser Sundhedsstyrelsen i sit notat til Sundhedslovens § 14, hvordan man skal forholde sig hos en PATIENT. Her falder kæden for alvor af. Barnet er IKKE en patient. Barnet er IKKE sygt. Barnet er alene et hjælpeløst barn.
Notatet vedrørende ´Omskæring af drenge” er ganske enkelt noget makværk, hvor det helt grundlæggende nemlig barnets rettigheder og at barnet er raskt ignoreres.
Den nyfødte dreng kan ikke give samtykke og indgrebet er i stærk modstrid med enhver anden praksis indenfor lægevidenskaben, hvor der er respekt omkring personens autonomi og selvbestemmelse og et indgreb altid overvejes meget nøje og skal opvejes af de lægelige fordele. Her er der ingen lægelig forklaring eller årsag, og alligevel udsætter man den raske dreng for et sådan grumt overgreb. Det er alt i alt grotesk, at et moderne samfund anno 2013 fortsat tillader rituel kønslemlæstelse af raske drenge. Det må siges at være en situation, hvor hensynet til forældrene på uhyggelig vis overskygger drengens rettigheder og autonomi, og man fuldstændig har udeladt hensynet til det nyfødte barn og dets rettigheder.
Astrid Krag og Sundhedsstyrelsen legitimerer således med deres udmelding fortsat krænkelse af nyfødte, raske drenge og de krænker 1000-2000 nyfødte drenges rettigheder hvert år.